Amerado – Box Of Memories

Box Of Memories – Amerado Lyrics Letra:
Hook
Obi mma me ne phone mfa nfre odo
Wakor bi a twaso San bra o
Na manom nsuo saa atwen ope
Mehuu wanim akye o odo meteetee
Mekae paa se I told you
Se Baby I can’t leave without you
And I remember that you told me
You said you never gon live me
My mother spoke to your Daddy
He told her one thing we can do
To officially see your family
Mabe ye nso so still naa menhuu wo oo

Chorus
Oh why
Oh why
Baby I’m feeling so lonely
Oh why
Oh why
Baby I’m feeling so lonely
Ohh whyy
Ohh why
Baby I’m feeling so lonely
Ohhh whyy
Ohhh whyy
Baby I’m feeling so lonely

Verse 1
Dua no pe wanim ahwe
Nti na esor wo ntoma mu
Obi do wo a na one wo tena
Afei mеpe wanim ahwe a
Gye mеfa wo mfonin
Ennye saa na mekra ehwehwer
Menya nanka woda meso
Na menso meda woso
Na wode woti keteketekete
Na to mebo
Afei na wafe mano
Na menso mafe wano
Yede abasa teaa befa krom
Na wakyerekyere woho

Hook
Obi mma me ne phone mfa nfre odo
Wakor bi a twaso San bra o
Na manom nsuo san atwen ope
Mehuu wanim akye o odo meteetee
Mekae paa se I told you
Se Baby I can’t leave without you
And I remember that you told me
You said you never gon live me
My mother spoke to your Daddy
He told her one thing we can do
To officially see your family
Mabe ye nso still naa menhuu wo oo

Chorus
Oh why
Oh why
Baby I’m feeling so lonely
Oh why
Oh why
Baby I’m feeling so lonely
Ohh whyy
Ohh why
Baby I’m feeling so lonely
Ohhh whyy
Ohhh whyy
Baby I’m feeling so lonely

Verse 2
Come and rock my body
Make oboy feel happy
Metaa didi abonten anhwe a
Meso asan akote
Bema me fufu Papa
Bi ne abenkwan kakra
Mese wamma fie a anhwer asem
A wobete
Dua no pe wanim ahwe
Nti na esor wo ntoma mu
Obi do wo a na one wo tena
Afei mepe wanim ahwe a
Gye mefa wo mfonin
Ennye saa na mekra ehwehwer
Menya nanka woda meso
Na menso meda woso
Na wode woti keteketekete
Na to mebo
Afei na wafe mano
Na menso mafe wano
Yede abasa teaa befa krom
Na wakyerekyere woho

Chorus
Oh why
Oh why
Baby I’m feeling so lonely
Ohh whyy
Ohh why
Baby I’m feeling so lonely
Ohhh whyy
Ohhh whyy
Baby I’m feeling so lonely

Letra lyrics lyric letras versuri musiek lirieke tekstet paroles

%d blogueiros gostam disto: