Arik Einstein – אריק איינשטיין – Dorit Hagafrurit – דורית הגפרורית

Letra “Arik Einstein – אריק איינשטיין – Dorit Hagafrurit – דורית הגפרורית” Official Lyrics


בית ראשון

יצאו לרגע ההורים
דורית עברה בחדרים
פתאום פנייה מאירים
הנה קופסה של גפרורים


בית שני

החתולים הם צח וצור
מייללים “אסור, אסור
חלילה להדליק גפרור
“כי הסיכון באש חמור

cujBpY

פזמון

אבל דורית לא תיזהר
את הקופסה לקחה מהר
הציתה, יופי, זה בוער
מיד נדליק גפרור אחר


בית שלישי

החתולים הם צור וצח
מייללים “חלילה לך
כבי את הגפרור שלך
“הסכנה גדולה כל כך


פזמון

אז רוח בוקר שובבה
מן החלון פתאום נשבה
וזיק של אש שלא כבה
הצית בבגד להבה


בית רביעי

וצח וצור, בעת צרה
מייללים בקול נורא
הצילו, בואו לעזרה”
“כבו האש ובמהרה


מעבר


פזמון

?אך מי ידע ומי ישמע
האש קופצת מעצמה
מן השמלה אל הצמה
ספק אם יישאר כבר מה


בית חמישי

רק צח וצור מצטערים
בבכי גדול ממררים
?אבוי, היכן הם ההורים
זה סוף משחק הגפרורים

%d blogueiros gostam disto: