Azerbaijan

Ayaz Babayev – Ay Tənli Qadın

Letra “Ayaz Babayev – Ay Tənli Qadın” Official Lyrics Bənd 1 O, mənim nəfəsimYanında qəlbim tir-tir əsirBir gün olmaram deməsinVarlığı dünyamı bəzəsinO, mənim günəşimO, mənim tək ulduzumdurMən onun yarıSəninlə yol uzundurÖmrümün ilk baharıMən sənin həyatın olumSən mənim ol qanadımO, mənim alın yazımO, mənim başımın tacı Nəqərat Ay tənli qadınAdının sol …

Read More »

Taleh Yahyayev – Ey Vətən

Letra “Taleh Yahyayev – Ey Vətən” Official Lyrics Bənd 1 Nəğmə dolu bir ürəyəmTorpağına baş əyərəm, ey vətənMeşələrin çətirlidir, gül-çiçəyin ətirlidir!Ey vətən, ey vətən! Nəqərat Dağlarına düşən şehdənÇöllərinə əsən mehdənDoya bilmirəm, doya bilmirəmEy vətən… Bir anamdan, bir də səndənBu dünyada, bu dünyadaDoya bilmirəm, doya bilmirəmEy vətən… Bənd 2 Tarixlərdən adın …

Read More »

Gülyaz Məmmədova – Adımız Qarabağ

Letra “Gülyaz Məmmədova – Adımız Qarabağ” Official Lyrics Bənd 1 Qürurun önündə durulmaz, əsgərHədəfin yağıdan yayınmaz, əsgərQanınla torpağı sən azad etdinYetişdin qələbəyə… Keçid Adımız Qarabağ, soyadım AzərbaycanDayanarmı heç, de, adsız bədəndə can? Nəqərat Şahinlərin qartal kimi uçdu səmandaÜçrəngli bayraq sancıldı qədim ŞuşandaAdımız Qarabağ, soyadım AzərbaycanSənə qurban olsun, sən tam azad …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Gəlmədin

Letra “Şövkət Ələkbərova – Gəlmədin” Official Lyrics Muğam Ən ülvi, təmiz duyğudur insanda məhəbbətƏn ülvi, təmiz duyğudur insanda məhəbbətÖmrün yoluna nur səpir hər yanda məhəbbətDünya da məhəbbətlə dönür, fırlanır ancaqMəhvər də məhəbbətdir, bu dövran da məhəbbət Ad-san da, şərəf-şan da bir övladıdır eşqinAd-san da, şərəf-şan da bir övladıdır eşqinŞövkət də …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Azərbaycan

Letra “Şövkət Ələkbərova – Azərbaycan” Official Lyrics Bənd 1 Azərbaycan, sənsən mənimÜlviyyətim, şan-şöhrətimAzərbaycan, sənsən mənimÜlviyyətim, şan-şöhrətim Adın mənim öz adımdırSənsiz mənim nə qiymətim?Adın mənim öz adımdırSənsiz mənim nə qiymətim? Azərbaycan, AzərbaycanAzərbaycan, Azərbaycan Bənd 2 Nəfəsimiz BabəklərinSabirlərin od nəfəsiNəfəsimiz BabəklərinSabirlərin od nəfəsi Mahnımızda yaşar bizimBabaların ayaq səsiMahnımızda yaşar bizimBabaların ayaq səsi …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Kəsmə Şikəstə (Muğam)

Letra “Şövkət Ələkbərova – Kəsmə Şikəstə (Muğam)” Official Lyrics Bənd 1 Əzizinəm, a balamƏzizinəm, a balam uludurAxar çaylar, anan qurban qurudurDərdləri də, balam, dərdimi bilsəDərdlərə, dərdimi bilsəÖz dərdini unudur Bənd 2 Gedirdim gözəlimlə, gözəlimləGözəlimlə, balam, gözəlimləBaxırdım ey nəzərimlə, nəzərimlə, balamYarımı ey…Özgələrə verdimÖzüm öz əlimlə, öz əlimlə, ay Bənd 3 Əzizinəm, …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Oxu, Gözəl

Letra “Şövkət Ələkbərova – Oxu, Gözəl” Official Lyrics Bənd 1 Ay işığı, bulaq başı, göy çəmənBir dünyamız, bir sən özün, bir də mənPərdə-pərdə gah ağlayan, gah gülənNəfəsinlə oxu, gözəl, qoy səsinÜrəyimdə kaman kimi titrəsinOxu, gözəl, oxu, gözəl, qoy səsinÜrəyimdə kaman kimi titrəsin Bənd 2 Karvan-karvan göydə ulduzlar köçürÖz bəxtinə hər …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Qaragilə

Letra “Şövkət Ələkbərova – Qaragilə” Official Lyrics Bənd 1 Gəlmişəm otağınaOyadam səniQaragilə, oyadam səni Nə gözəl xəlq eyləyibYaradan səni, qaragiləYaradan səni Götürüb qaçıraramAradan səni, qaragiləAradan səni Nəqərat Qızılgül əsdi, səbrimi kəsdiQızılgül əsdi, səbrimi kəsdiSil gözün yaşınıQaragilə, ağlama bəsdirSil gözün yaşınQaragilə, ağlama bəsdir Bənd 2 Elimin dağları dolanbadolanQaragilə, dolanbadolanNə sənə qız …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Muğam

Letra “Şövkət Ələkbərova – Muğam” Official Lyrics Bənd 1 Gözəl çox olsa da, nazəndə yarı sevdi könülGörüb vəfasını dilbər nigarı sevdi könül, ay balam, ayMənə gözəlliyi xatırladır çəməndə bahar, aman ay, ay dad ay yar!Ey dad… yar, yar, yar ha yar, a yar, ay! Bənd 2 Gözəl çox olsa da, …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Özbək Gözəli

Letra “Şövkət Ələkbərova – Özbək Gözəli” Official Lyrics Bənd 1 Yaşamaqdan doya bilmir insanÇox şirin, çox da gözəldir bu cahanSönməyir sinədə zərdüştün oduEşqidən doğdu bu odlar yurdu Hər fəsildə yeni bir sirr açaraqMin gözəllik yaradır bu torpaqSənə can verdi o rəssamın əliSevirəm mən səni, özbək gözəli Bənd 2 Sənətin bir …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Kəklik

Letra “Şövkət Ələkbərova – Kəklik” Official Lyrics Bənd 1 Nə süzürsən narın-narınYenə daşdan-daşa, kəklik?Nə süzürsən narın-narın?Yenə daşdan-daşa, kəklik? Könlüm istər nəğmə kimi, heyBircə nəğmə qoşa, kəklikQoşa kəklik, qoşa kəklik Nəqərat Niyə tək sən danışarsan?Niyə tək sən danışarsan?Dağlar qızı, xallı gözəlBir vəfalı yar ilə gəlVuraq ömrü başa, kəklikQəşəng kəklik, gözəl kəklik Bənd 2 Sinən altı sal …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Küsüb Məndən

Letra “Şövkət Ələkbərova – Küsüb Məndən” Official Lyrics Bənd 1 Ay şöhrətim, şanım mənimHalı pərişanım mənimAy şöhrətim, şanım mənimHalı pərişanım mənim Küsüb məndən, özgələrdənMəni soruşanım mənimKüsüb məndən, özgələrdənMəni soruşanım mənim Nəqərat Sən dönsən də, mən dönmərəmGünəş sönər, mən sönmərəmGünəş sönər, mən sönmərəm Sən dönsən də, mən dönmərəmGünəş sönər, mən sönmərəmGünəş …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Qarabağın Maralı

Letra “Şövkət Ələkbərova – Qarabağın Maralı” Official Lyrics Qəzəl Aman, aman, aman, amanYar… Yar…Aman, aman, aman, yar amanAman, ay yar, ay yarım ey…A balam, ey!Gənc ömrümü canana nisar, balam, etdim əzəldənMin qüssə dolub qəlbimə bu nazlı gözəldən, a yarım ey, a balam ay!Məşuqəm üçün gözyaşı tökmək, balam, mənə xoşdurArzum da …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Oxu, Tar

Letra “Şövkət Ələkbərova – Oxu, Tar” Official Lyrics Nəqərat: Şövkət Ələkbərova Oxu, tar, oxu, tarSəsindən ən lətif şeirlər dinləyimOxu, tar, bir qədərNəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyimEy geniş kütlənin şirini, şərbətiAlovlu sənətiEy geniş kütlənin şirini, şərbətiAlovlu sənəti Bənd 1: İslam Rzayev Zilin var, vəsətin, bəmin varSənin də quşların dəmindən ayrılanBir …

Read More »

Şövkət Ələkbərova – Alagöz

Letra “Şövkət Ələkbərova – Alagöz” Official Lyrics Muğam Sənin gətirdiyin bir dəstə çiçəkSənin gətirdiyin bir dəstə çiçəkSaralıb-solubdur, ata bilmirəmGecəli-gündüzlü bu həsrət ürəkElə kövrəlir ki, yata bilmirəm Doğrusu…Doğrusu, yorubdur məni bu halımDərdlərin əlindən bəs harda qalım?Elə bil qanadlı quşdur xəyalımƏl edib mən onu tuta bilmirəmTuta bilmirəm Deyirlər, yollarda vüsal görünürDeyir…Deyirlər, yollarda …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Ay Nənə

Letra “Gülüstan Əliyeva – Ay Nənə” Official Lyrics Nəqərat Məni dağa göndər, ay nənəÇiyələyə döndər, ay nənəMəni dağa göndər, ay nənəÇiyələyə döndər Aranda qaldım, ay nənəHəsrətdə yandım, ay nənəAranda qaldım, ay nənəHəsrətdə yandım, ay nənə Məni dağa göndər, ay nənəÇiyələyə döndər, ay nənəMəni dağa göndər, ay nənəÇiyələyə döndər Bənd 1 …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Şüştər Təsnifi

Letra “Gülüstan Əliyeva – Şüştər Təsnifi” Official Lyrics Bənd 1 Sən mənim cananım, şirin canımsanƏtirli bağçamda bar səni gözlərCanımsan, gözümsən, mеhribanımsanEllərin dövranı yar səni gözlərCanımsan, gözümsən, mеhribanımsanƏtirli bağçamda yar səni gözlər Nəqərat Gəl, gözəl yarGəldi baharGözlərim yolda qaldıRəngim soldu, saraldıSevmişəm, ey yar, səniHəsrətdə qoyma məni Gəl, sevib seviləkEşqin qədrin biləkBir …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – İnnabı

Letra “Gülüstan Əliyeva – İnnabı” Official Lyrics Mən aşiq gözlərinəBaxım gözlərinəMən aşiq gözlərinəBaxım gözlərinə Özüm özünə qurbanGözüm gözlərinəÖzüm özünə qurbanGözüm gözlərinə Özüm özünəÖzüm özünəÖzüm özünə qurbanGözüm gözlərinə Mən aşiq qarabaqaraSaçın qarabaqaraMən aşiq qarabaqaraSaçın qarabaqara Yarım incidi, ŞərqiGəzim qarabaqaraYarım incidi, ŞərqiGəzim qarabaqara Əlində sazıEyləmə nazıGüllü qanovuzÇəpkən al mənəGeyim, sallanım, ay gülümNazlanım …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Sənin Sözün

Letra “Gülüstan Əliyeva – Sənin Sözün” Official Lyrics Giriş Mən bilməmişdim, istədiyim qeyrə yar imişƏvvəl vəfalı, axırı bietibar imişCanan yolunda nalə ilə keçdi günlərimEşq əhlinin nəsibi bütün ahüzar imiş Zülfünmü könlümü, gözəlim, tarimar edənZülfünmü könlümü, gözəlim, tarimar edənYoxsa əzəldən könlüm elə tarimar imişAhu baxışlı gözlərinin mübtəlasiyəmKönlüm kəməndi-zülf ilə çoxdan şikar …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Nəğmədir Həyat

Letra “Gülüstan Əliyeva – Nəğmədir Həyat” Official Lyrics Bənd 1 Dağlar, dağlar, mənə özün qar göndərBağlar, bağlar, mənə çiçək açDağlar, dağlar, mənə özün qar göndərBağlar, bağlar, mənə çiçək aç Nəqərat Eşqim, məhəbbətim sizə bağladırQəlbim elə, yurda, düzə bağlıdırEşqim, məhəbbətim sizə bağladırQəlbim elə, yurda, düzə bağlıdır Qəlbim yenə də sizə bağlıdırElə …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Qara Gözlər

Letra “Gülüstan Əliyeva – Qara Gözlər” Official Lyrics Bənd 1 Qara gözlər, güldü keçdiSaf eşqimi bildi, keçdiQara gözlər, güldü keçdiSaf eşqimi bildi, keçdi Mənə gözlə deyən gözəlMənə gözlə deyən gözəlBax bir il də gəldi keçdiBax bir il də gəldi keçdiBax bir il də gəldi keçdiBax bir il də gəldi keçdi …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Cəlili

Letra “Gülüstan Əliyeva – Cəlili” Official Lyrics Bənd 1 Bir başı bəlalı, dili nəvalıBir başı bəlalı, dili nəvalıSinəsinə dağlar çəkilən mənəmBir Fərhad sevdalı, Məcnunu haralıİsatək çarmıxa çəkilən mənəm Könül gileylidir öz həmdəmindənKönül gileylidir öz həmdəmindənİçibdir şərabın LeylicəmindənHicran əzabından, dünya qəmindənHicran əzabından, dünya qəmindənQaməti əyilib, bükülən mənəm Nəqərat Dəli könül nə …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Sevgin Olaydım

Letra “Gülüstan Əliyeva – Sevgin Olaydım” Official Lyrics Bənd 1 Bir arzum var, sevgilimSevgin olaydım səninYalnız mənə baxaydıSənin qara gözlərin Bir arzum var, sevgilimSevgin olaydım səninYalnız mənə baxaydıSənin qara gözlərin Məhəbbətin quraydıÜrəyimdə aşiyanQəlbimi yarpaq kimiYandırmayaydı hicran Nəqərat Gəl, sevgilim, gəl, gəl, sevgilimGəl, sevgilim, gəl, gəl, sevgilim Bənd 2 Sevməyəydim kimsə səniSəni sevdiyim qədərMəndən başqa …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Həyatım

Letra “Gülüstan Əliyeva – Həyatım” Official Lyrics Bənd 1 Sənə dünya qədər sevgi verərəmMənə ömrüm boyu həyatım desənBu dünya varında heç gözüm yoxdurMənə şirin-şirin həyatım desən Sənə dünya qədər sevgi verərəmMənə ömrüm boyu həyatım desənBu dünya malında heç gözüm yoxdurMənə şirin-şirin həyatım desən Keçid Küsəndə dindiribSevgini bildiribAy mənim sevgilimHəyatım desən …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Küsmə Məndən

Letra “Gülüstan Əliyeva – Küsmə Məndən” Official Lyrics Bənd 1 Dinlə məni bir sözüm varCavanlıqda çox şey olarDinlə məni bir sözüm varCavanlıqda çox şey olar Ürəyimdə nisgil qalarKüsmə məndən, küsməÜrəyimdə nisgil qalarKüsmə məndən, küsmə Sən aşiqin öz qəlbisənGünəşdən, Aydan qəlbisənSən aşiqin öz qəlbisənGünəşdən, Aydan qəlbisən İncitmə gəl, bu qəlbi sənKüsmə …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Mələkdir, Nədir

Letra “Gülüstan Əliyeva – Mələkdir, Nədir” Official Lyrics Bənd 1 Yenə cilvələnib, keçdi qarşımdanBilmədim insandır, mələkdir nədir?Bilmədim insandır, mələkdir nədir?Ağlımı, huşumu aldı başımdanAğlımı, huşumu aldı başımdanO bahar ətirli çiçəkdir, nədir?O bahar ətirli çiçəkdir, nədir? O zülfü pərişan, o qaşı kamanO zülfü pərişan, o qaşı kamanAnd içdi verdiyi sözə bir zamanAnd …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Ay Bülbüllər

Letra “Gülüstan Əliyeva – Ay Bülbüllər” Official Lyrics Bənd 1 Bu bağı bağ eylərəm, ay bülbüllərYanım çardaq eylərəm, ay bülbüllərEşitsəm siz gəlirsiz, ay bülbüllərYolların çıraq eylərəm, ay bülbüllərEşitsəm siz gəlirsiz, ay bülbüllərYolların çıraq eylərəm, ay bülbüllər Bənd 2 Oba köçdü oylaqdan, ay bülbüllərSu yorulmaz axmaqdan, ay bülbüllərYar yardan necə doysun, …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Qurban Olduğum

Letra “Gülüstan Əliyeva – Qurban Olduğum” Official Lyrics Bənd 1 Bilməm, nə üçün məni atmış, unutmuşO xoş sədasına qurban olduğumYoxsa özgəsinə üzünü tutmuşYeni sevdasına qurban olduğum?Yoxsa özgəsinə üzünü tutmuşYeni sevdasına qurban olduğum? Nəqərat O mənim sevgilim, o mənim sonamOnsuz üzüm gülməz, açılmaz aynam, açılmaz aynamBilməm, harda qaldı o nazlı durnamO …

Read More »

Xatirə İslam – Talandı Torpağımız

Letra “Xatirə İslam – Talandı Torpağımız” Official Lyrics Bənd 1 Talandı torpağımızQaraldı çırağımızTalandı torpağımızQaraldı çırağımız Ucalsın bayrağımızBu millət alçalmasınUcalsın bayrağımızBu millət alçalmasın Nəqərat Obalardan ban səsiEllərdən ozan səsiDillərdən azan səsiBir gün əskik olmasın Obalardan ban səsiEllərdən ozan səsiDillərdən azan səsiBir gün əskik olmasın Keçid Xudaya, sən özün kömək ol bizəAğ …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – İncimişəm

Letra “Gülüstan Əliyeva – İncimişəm” Official Lyrics Bənd 1 Ay qəlbimi qıran gözəl, bil ki, səndən incimişəmGözləri can alan gözəl, al yanaqdan incimişəmAy qəlbimi qıran gözəl, bil ki, səndən incimişəmGözləri can alan gözəl, al yanaqdan incimişəm Nəqərat İncimişəm, incimişəm, al yanaqdan incimişəmİncimişəm, incimişəm, bal dodaqdan incimişəm Bənd 2 Gözlərində gözüm …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Yandır Məni

Letra “Gülüstan Əliyeva – Yandır Məni” Official Lyrics Bənd 1 Eşitdim başqa bir fikrə düşmüsənEşitdim başqa bir fikrə düşmüsənBəlkə səhv edirəm, inandır məniBəlkə səhv edirəm, inandır məni Mən dəyişməmişəm, sən dəyişmisənMən dəyişməmişəm, sən dəyişmisənİnandır eşqini, utandır məniİnandır eşqini, utandır məni Nəqərat Yandır məni, yandır məni, yandır məniAncaq öz eşqinə inandır məniYandır məni, yandır məni, yandır …

Read More »

Gülüstan Əliyeva – Ənalhəqq

Letra “Gülüstan Əliyeva – Ənalhəqq” Official Lyrics Bənd 1 Həqq mənəm, həqq məndədir, həqq söylərəmHəqq söylərəm, söylərəm, söylərəmGör bu əsrarı nə müğləq söylərəmSöylərəm, söylərəm, söylərəmSadiqəm yolunda, səddəq söylərəm, səddəq söylərəmMənsuram, daim, daim, daim ənəlhəqq söylərəmMənəm həqq söylərəm Bənd 2 Həqq mənəm, həqq məndədir, həqq söylərəmHəqq söylərəm, söylərəm, söylərəmGör bu əsrarı …

Read More »

Gülyaz Məmmədova – Aşktan Korkma

Letra “Gülyaz Məmmədova – Aşktan Korkma” Official Lyrics Bənd 1 Senin mutluluğun benim tek dileyimKalbime taht kurdun, sensin dilediğimSenin mutluluğun benim tek dileyimKalbime taht kurdun, sensin dilediğim Keçid Hasretin çekilmezElini ver banaYolunda ölürümMuhtacım ben sana Nəqərat İster yanımda olİster olmaSevdalıyım sanaSenden doymam İster yanımda olİster olmaKalbini ısıtanAşktan korkma Bənd 2 …

Read More »

Gülyaz Məmmədova – Şəhidim Mənim

Letra “Gülyaz Məmmədova – Şəhidim Mənim” Official Lyrics Bənd 1 Hər biri bir elin ciyərparasıQürurum, güvəncim, igidim mənimVətən bütöv olsun, tam olsun deyəÖmrü yarım qalan şəhidim mənim Hər biri bir elin ciyərparasıQürurum, güvəncim, igidim mənimVətən bütöv olsun, tam olsun deyəÖmrü yarım qalan şəhidim mənim Nəqərat Arzusu yurdunda gül olub bitənSənə …

Read More »

Gülyanaq Məmmədova – Könül

Letra “Gülyanaq Məmmədova – Könül” Official Lyrics Bənd 1 Bu gün möhkəm döyünürsənKim ağlatdı səni, könül?Bir az məyus görünürsənHər kəs üçün ağlama gün Bu gün möhkəm döyünürsənKim ağlatdı səni, könül?Bir az məyus görünürsənHər kəs üçün ağlama gün Keçid Bu dünyanın qanunu varSevdikcə canımız yanarSənə dərdi yaşadanlarCəzasını tapar, könülTapar, könül… Nəqərat …

Read More »

Gülyaz Məmmədova – Daşlı Qala

Letra “Gülyaz Məmmədova – Daşlı Qala” Official Lyrics Bənd 1 Dağlara çən düşəndəSünbülə dən düşəndəRuhum bədəndən oynarYadıma sən düşəndə Dağlara çən düşəndəSünbülə dən düşəndəRuhum bədəndən oynarYadıma sən düşəndə Nəqərat Bu qala daşlı qalaÇınqıllı, daşlı qalaQorxuram, yar gəlməyəGözlərim yaşlı qala Bu qala daşlı qalaÇınqıllı, daşlı qalaQorxuram, gəlməyəsənGözlərim yaşlı qala Bənd 2 …

Read More »

Gülyaz Məmmədova – Aşiqi Kamili

Letra “Gülyaz Məmmədova – Aşiqi Kamili” Official Lyrics (Aşiq oldur kim, qılır canın fəda cananınaAşiq oldur kim, qılır canın fəda cananınaMeyli – canan etməsin hər kim ki, qıymaz canınaMeyli – canan etməsin hər kim ki, qıymaz canına) Aşiq oldur kim, qılır canın fəda cananınaAşiq oldur kim, qılır canın fəda cananınaMeyli …

Read More »

Rəvan Qaçayev – Şəhid Məktubu

Letra “Rəvan Qaçayev – Şəhid Məktubu” Official Lyrics Bənd 1 Ana, bu gün ağlama sənSən ağlasan, vətən ağlarŞəhid olum, şəhidəm mənBuna dözməz uca dağlar Ana, bu gün ağlama sənSən ağlasan, vətən ağlarŞəhid olum, şəhidəm mənBuna dözməz uca dağlar Keçid Vətənimə qurban dedimBu gün oldum qurban onaArzum idi, bunu etdimBu arzum …

Read More »

DMC Remo – Love is Lost

Letra “DMC Remo – Love is Lost” Official Lyrics Əlində whiskey qıcıqlanır qız full ayaGecə klubunda dərəcə olur full dayaqGözlərin altı qaralıb gizlədir makyajQız nəsə yad gəlir bu gecə doğma Bakıya Sevgini itirib eliyir əvəz maddiyatQaqalar vurulub durmadan nəsə ismarlayaGecədən səhərə klubda heç kim qalmayaNecə gül yox olar, yerinə tikanlar …

Read More »

Azər Zeynalov – Şükriyyə

Letra “Azər Zeynalov – Şükriyyə” Official Lyrics Bənd 1 Bir gülsən, dərmişəm gənclik bağındanBir gülü çiçəyi dərmərəm sənsizKam aldım ömrümün oğlan çağındaBir bağa bağçaya girmərəm sənsiz Bir gülsən, dərmişəm gənclik bağındanBir gülü çiçəyi dərmərəm sənsizKam aldım ömrümün oğlan çağındaBir bağa bağçaya girmərəm sənsiz Nəqərat Şükriyyə taleyim, şükür xudayaGördüyüm doğrumu, yoxsa bir röya?Dolub ürəyimə bu dadlı …

Read More »

Azər Zeynalov – Gilavar

Letra “Azər Zeynalov – Gilavar” Official Lyrics Bənd 1 Gəzir saçlarında ilıq gilavarToxunur nəfəsi yanaqlarınaÖpür dodağından, küləyə nə var?!Dünya verilib onun ixtiyarınaÖpür dodağından, küləyə nə var?!Dünya verilib onun ixtiyarına Nəqərat Sirdaşım gilavar, gilavar, küləyə nə var?!Tək sənsən sevgimdən xəbərdar, gilavar… Bənd 2 Uzaqdan baxıram bu mənzərəyəGörürəm qımışan dodaqlarınıArzum ürəyimdə qalmasın …

Read More »

Azər Zeynalov – Gəncədən Gəlirəm

Letra “Azər Zeynalov – Gəncədən Gəlirəm” Official Lyrics Bənd 1 Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadırGəncənin yolları burma-burmadırGəncədən gəlirəm, yüküm xurmadırGəncənin yolları burma-burmadır Gəncədə bir qız var, teli durnadırGünəşə – “sən çıxma, mən çıxım” deyirGəncədə bir qız var, teli durnadırGünəşə – “sən çıxma, mən çıxım” deyir Nəqərat “Ay” deyir, “vay” deyirGünəşə – …

Read More »

Azər Zeynalov – Soruşma

Letra “Azər Zeynalov – Soruşma” Official Lyrics Bənd 1 Hicrində gündüzüm gecə oldu, yarZamanın əlindən könlüm qan ağlarGöndər xəyalını bizə bu gecəGörsün necə üzür məni intizar Hicrində gündüzüm gecə oldu, yarZamanın əlindən könlüm qan ağlarGöndər xəyalını bizə bu gecəGörsün necə üzür məni intizar Nəqərat Necə gəzdim səni, andım, soruşmaHicrini qəmxanə …

Read More »

Azər Zeynalov – Uşaqlıq

Letra “Azər Zeynalov – Uşaqlıq” Official Lyrics Bənd 1 Uşaqlıqda qorxulu otaqlarSən demə necə balacaymışlarSəhvlər ayıb sayılmırdılarBizə uzaq idi yalanlar, riyalar Keçid Zamanmıyam sədaqətsiz olam?!Ötənlərə geri qayıtmayam?!Keçmiş çağlarımı arzulayıb, xatırlayıramMənəm ruhunda uşaq yaşadan Nəqərat Gizlənir hər kəs birindənBezmirik oyun kəşf etməkdənAnalar lay-lay deyərkənGöy üzü nur saçır pəncərədən Bənd 2 Hər …

Read More »

Xatirə İslam – Sənin Yoxluğuna

Letra “Xatirə İslam – Sənin Yoxluğuna” Official Lyrics Bənd 1 Gecə-gündüz qan ağlayırGözüm sənin yoxluğunaGecə-gündüz qan ağlayırGözüm sənin yoxluğuna Qərq olmuşam nağıl kimiÖzüm sənin yoxluğunaQərq olmuşam nağıl kimiÖzüm sənin yoxluğuna Nəqərat Sən özün seç, axşam-axşamYa mənim yanım, ya da ki, şamSən özün seç, axşam-axşamYa mənim yanım, ya da ki, şam …

Read More »

Xatirə İslam – Sənin Kimi

Letra “Xatirə İslam – Sənin Kimi” Official Lyrics Bənd 1 Dilim susdu, gözlərimləSənə yalvardım, yalvardımSən yanımda olsan beləYenə axtardım, axtardım Hər yerdə görünür yerinOd kimi nəfəsin qaldıGözlərində göz izlərimQulağımda səsin qaldı Keçid Bunu gördün, görməz oldunBilərəkdən gəlməz oldunDarıxırdım oğrun-oğrunÖzüm qəsdən gəlməz oldum Nəqarət Heç bir qadın sevilmədi sənin kimiHeç bir …

Read More »

Xatirə İslam – Özü Bilir

Letra “Xatirə İslam – Özü Bilir” Official Lyrics Bənd 1 Mən birinin əsiriyəmHəm ölüyəm, həm diriyəmToxunmayın, deməliyəm Mən onu dünyam bilirəmSonuncu sevdam bilirəmDaha dərdindən dəliyəm Onu çox sevirəm düzüBunu yaxşı bilir özüHər an üstündədir gözüm Mən əvvəl belə deyildimNədənsə kiməsə əyildimİnana bilmirəm özüm Nəqarət Könlümə bir sevgi düşübQəlbimdə sonsuz yeri varDilimdə əzbərdir adıAğlımda yalnız …

Read More »

Xatirə İslam – Viranə

Letra “Xatirə İslam – Viranə” Official Lyrics Bənd Toxunmasın kimsə mənəYanır canımYoxdur yaşamağa həvəsYoxdur halım Toxunmasın kimsə mənəYanır canımYoxdur yaşamağa həvəsYoxdur halım Yoxdur yaşamağa həvəsYoxdur halım Keçid Almış ovucuna məniSən adlı xəstəlikƏridir, yox edir günü-gündənMəni üstəlik Nəqarət Soruşsalar adımı, “divanə” deyərsənÜrəyi qan içində, viranə deyərsənVurdun qəlbimdən, ağır yaralandı“Dərmanı tapılmayan biçarə” …

Read More »

Xatirə İslam – Eşqin Kitabı

Letra “Xatirə İslam – Eşqin Kitabı” Official Lyrics Bənd 1 Sanki zəncir vurulubBu saat qollarımaSəpilib qara tikanElə bil yollarıma Fələyin çarxı dönübGözümün nuru sönübÜrək halsız döyünürYaşamaq eşqim ölüb Keçid Budur eşqin kitabıOlmayaydı belə kaşHəm onu bağlamışamHəm də qəlbimə daş Ağlıma gəlməz idiƏhdi yarım qıracaqMənə bu vurduğu odÖzünü yandıracaq Nəqarət Elə …

Read More »

Xatirə İslam – Azərbaycan

Letra “Xatirə İslam – Azərbaycan” Official Lyrics Bənd 1 Azərbaycan, sənsən mənimÜlviyyətim, şan-şöhrətimAzərbaycan, sənsən mənimÜlviyyətim, şan-şöhrətim Adın mənim öz adımdırSənsiz mənim nə qiymətim?Adın mənim öz adımdırSənsiz mənim nə qiymətim? Nəqarət Azərbaycan, AzərbaycanYaşa, yaşa, AzərbaycanAzərbaycan, AzərbaycanYaşa, yaşa, Azərbaycan Bənd 2 Biz tarixə sığınmadıqDünən vardıq, bu gün vardıqBiz tarixə sığınmadıqDünən vardıq, bu …

Read More »

Xatirə İslam – Sevən Gündən

Letra “Xatirə İslam – Sevən Gündən” Official Lyrics Bənd 1 Könlümə inam verdiBir nəğmənin bəstəsiGözlərim səni gördüOldum illər xəstəsi Könlümə inam verdiBir nəğmənin bəstəsiGözlərim səni gördüOldum illər xəstəsi Nəqarət Qəmə könül bağladımDərdimi çoxu bilmirSənsiz qalıb, ağladımGözlərim yuxu bilmir Qəmə könül bağladımDərdimi çoxu bilmirSənsiz qalıb ağladımGözlərim yuxu bilmir Keçid Mən səni …

Read More »

Murad Arif – Yaşa (Remix)

Letra “Murad Arif – Yaşa (Remix)” Official Lyrics Giriş Əllər havaya! Bənd 1 Biz ki bu cahana dəli-dolu gəldikSevdanın uğrunda ölməyə dəyərDəli bir sevgiyə dünyaları sərdikÜrəyin çatırsa, sevməyə dəyər Nəqərat Hərdən gün yandırsın səniHərdən islan yağışaHərdən sərt yellər əsəndəGüvən dosta, qardaşaTarixlər yazmaq istərsənErtələmə sabahaBir gün hamı gedəsidirYaşa bu günü, yaşa Bənd 2 Təbrizdən Anadoluya …

Read More »

Xatirə İslam – Gəl De Ki

Letra “Xatirə İslam – Gəl De Ki” Official Lyrics Bənd 1 Sənə sərf etdiyim zamanım hədərMənə bəxş etdiyin büsbütün kədərSənə deyiləsi nələr var, nələrBelə hiss etmədim indiyə qədər Keçid Qaranlığı işıq bilibSusmuş vicdan dilə gəlibÇətinliyə boyun əyibQayıtmısan Yalanların sərt üzünüUnudar o son sözünüDeyə-deyə öz-özünüOvutmusan Nəqarət Gəl de ki, səndə olub …

Read More »

Röya & Nicat Rəhimov – Dəli Kimi

Letra “Röya & Nicat Rəhimov – Dəli Kimi” Official Lyrics “Dəli Kimi” üçün mahnı sözləri Nəqərat: Röya Qoy dəli kimi tanısın məni hamıTəki rahat olsun qoy canımQoy bir ömür tənha qalımTəki pozulmasın əhvalımDəli kimi tanısın məni hamıTəki rahat olsun qoy canımQoy bir ömür tənha qalımTəki pozulmasın əhvalım Körpü: Röya Gəzdim …

Read More »

Xatirə İslam – Əlvida

Letra “Xatirə İslam – Əlvida” Official Lyrics Bənd 1 Oldu, nələr oldu yenə sevgi bağında?Doldu, ürək doldu bu son payız çağındaGözlərimə gülə-gülə ümid verirdinÜrəkdən yox, elə-belə guya sevirdinHisslərimi dildən-dilə bəyan edirdinYalançısan sən Həyatımı ildən-ilə satan sən idinİzlərini silə-silə gözdən itirdinMən də deyim, sənin ilə həyat çox çətinBilməlisən sən Nəqarət Əlvida …

Read More »

Xatirə İslam – Qara Gözlər

Letra “Xatirə İslam – Qara Gözlər” Official Lyrics Bənd 1 Gülürəm, danışıram mənSevirəm, çıxmır dilimdənGülürəm, danışıram mənSevirəm, çıxmır dilimdən Yeri-göyü alt-üst edirəmSevənlər yanır əlimdənYeri-göyü alt-üst edirəmSevənlər yanır əlimdən Gülürəm, danışıram mənSevirəm, çıxmır dilimdənGülürəm, danışıram mənSevirəm, çıxmır dilimdən Yeri-göyü alt-üst edirəmSevənlər yanır əlimdənYeri-göyü alt-üst edirəmSevənlər yanır əlimdən Nəqarət Qara gözlər, qara …

Read More »

Xatirə İslam – Bir Ney Kimi

Letra “Xatirə İslam – Bir Ney Kimi” Official Lyrics Bənd 1 Bir ney kimi hərdənQalxar göyə naləmViran görünər, yarSənsiz mənə aləm Bir ney kimi hərdənQalxar göyə naləmViran görünər, yarSənsiz mənə aləm Keçid Sən könlümün evindəSönməz bir işıqsanSən can evinə, cananSolmaz yaraşıqsanSolmaz yaraşıqsan Nəqarət Gəl-gəl, gəl-gəl, gəlÖmrümün baharıGəl-gəl, gəl-gəl, gəlEşqimin vüqarı …

Read More »

Xatirə İslam – Peşmansanmı

Letra “Xatirə İslam – Peşmansanmı” Official Lyrics Bənd 1 Fələyin oyunu bizi ayırdıTale yollarımız niyə ayrıldı?Açdığın yaralar daha sağalmazQəlbinin qapısı niyə bağlandı? Fələyin oyunu bizi ayırdıTale yollarımız niyə ayrıldı?Açdığın yaralar daha sağalmazQəlbinin qapısı niyə bağlandı? Nəqarət Dediyin sözlərə peşmansanmıBaxdığın gözlərə peşmansanmıDuyduğun anlara peşmansanmıSöylə, söylə, söylə peşmansanmı Dediyin sözlərə peşmansanmıBaxdığın gözlərə …

Read More »

Xatirə İslam – Aman Yarım (Akustik)

Letra “Xatirə İslam – Aman Yarım (Akustik)” Official Lyrics Bənd 1 Düşündüm ki, həyatımda yoxsan bir anlıqSənsiz zülmət olar hər yan, çökər qaranlıqİnsafın yox, məni belə atıb gedirsənHeç demədin necə dözər, zülm edirsənİnsafın yox, məni belə atıb gedirsənHeç demədin necə dözər, zülm edirsən Nəqərat Qoyma məni sənsiz qalamAman, yarim, aman, yarimDayanıbdır, keçmir sənsizZaman, yarim, …

Read More »

Xatirə İslam – Həyat Yoldaşım

Letra “Xatirə İslam – Həyat Yoldaşım” Official Lyrics Bənd 1 Səninlə ilk rastlaşanda hər tərəfSanki sirli bir aləmə büründüGünəş mənim ürəyimdə parladıUlduzlar sənin gözündə göründə O gündən sən oldun aldığım nəfəsO gündən hər şeyin ətri dəyişdiSəndən özgə bir düşüncəm olmadıNəyim vardı səndən ötrü dəyişdi Keçid Səninlə döyünən qəlbiminNə yaxşı ki, …

Read More »

Xatirə İslam – Qısqanaram

Letra “Xatirə İslam – Qısqanaram” Official Lyrics Bənd 1 Sevirsən, aləm bilirHeç özüm də bilmirəmElə mən də sənin qədərSevirəm, deyə bilmirəm Bu əvəzsiz sevgidənDe kimdə var, harda var?Bir bizdədir, bir də kiBəlkə nağıllarda var Nəqarət Səni ən sevdiyim nəğmə kimiƏzbərləyərəm söz-sözHəm səni qısqanaramHəm də səni qısqandıraram tez-tez Səni ən sevdiyim nəğmə kimiƏzbərləyərəm söz-sözHəm səni …

Read More »

Xatirə İslam – Pərişanın Mahnısı

Letra “Xatirə İslam – Pərişanın Mahnısı” Official Lyrics Bənd Gündüz getdi, gecə gəldi, görmədinRahat olmur, nədən belə ürəyim?Gah darıxır, gah eşidirSinəmdə bülbül kimiDilə gəlir ürəyim Gah eşidir, gah sevinirSinəmdə bülbül kimiDilə gəlir ürəyim Pəncərəmdən göz eləyir ulduzlarMənə bəlkə onların da sözü var Gah danışır, gah eşidirSinəmdə bülbül kimiDilə gəlir ürəyimGah …

Read More »

Xatirə İslam – Caddelerde Rüzgar Lyrics

Letra “Xatirə İslam – Caddelerde Rüzgar Lyrics” Official Lyrics Bənd 1 Caddelerde rüzgar aklımda aşk varGece yarısında eski yağmurlarŞarkı söylüyorlar sessiz, usulcaÖzlediğim şimdi çok uzaklarda Deli dolu günler, hayat güzeldiKahkahalarıyla günler geçerdiEllerim uzanmaz dokunamam kiÖzlediğim şimdi çok uzaklarda O da özlüyormuş benim birtanemHep ağlıyormuş ben olmayıncaÖyle yazıyo son mektubunda O da özlüyormuş …

Read More »

Xatirə İslam – Zalım Dünya Lyrics

Letra “Xatirə İslam – Zalım Dünya Lyrics” Official Lyrics Bənd 1 Axı sən belə etməzdinNə üçün tez getdin?Səni mən belə bilməzdimAmansız əcəl, sən nə etdin? Yan, dağıl, ay dünya!Qoydun məni tənhaBilmirəm nə deyim sənə Sən acı həsrət saldınYarımı məndən aldınBilmirəm nə deyim sənə Nəqərat Söndü çırağım!Getdi dayağım!Nə hala saldın məni, …

Read More »

Günay Mütəllimova – Gəl Qoşulaq Durnalara Lyrics

Letra “Günay Mütəllimova – Gəl Qoşulaq Durnalara Lyrics” Official Lyrics Bənd 1 Minarəli İstanbuldaHər gün Bakı düşər yadaKönül istər bu həsrətəKədərli bir nəğmə həsr edə Nəqərat Gəl qoşulaq durnalaraVətən sarı uçaq… uçaq…Dərs dediyin məktəb yaxınOxuduğum məktəb uzaq Gəl qoşulaq durnalaraVətən sarı uçaq… uçaq…Dərs dediyin məktəb yaxınOxuduğum məktəb uzaq

Read More »

Gülyanaq Məmmədova – Eşqimiz Gözə Gəldi

Letra “Gülyanaq Məmmədova – Eşqimiz Gözə Gəldi” Official Lyrics Bənd 1 Məhəbbət dünyamızda sevimli bir mələkdimSevimli bir mələkdimSinəndə daim vuran od-alovlu ürəkdimOd-alovlu ürəkdim Nəqərat Eşqimiz gözə gəldi, ayrılığa qərq olduqBəxtimizdən bu sevgi ömür boyu dərd olduEşqimiz gözə gəldi, ayrılığa qərq olduqBəxtimizdən bu sevgi ömür boyu dərd oldu Keçid Bir qəlbdə …

Read More »

Gülyaz Məmmədova – Könül Yarası

Letra “Gülyaz Məmmədova – Könül Yarası” Official Lyrics Bənd 1 Darıxıram dəlicəYuxularım qaçır hər gecəGetdin, güllər açmaz olduGözümdə yaş durmaz oldu İstədim sən ol baş tacımQismət buymuş, yox əlacımBöyük bir eşq vardır məndəHəsrəti özündən böyük Nəqərat Sevdan könlümə yaman dərd olduQat-qat çoxaldı ürək sancısıUnutmaq istədim, amma olmadıBöyüdü içimdə könül yarası …

Read More »

Ömer Uğur Atılgan – Ana Vatanım

Letra “Ömer Uğur Atılgan – Ana Vatanım” Official Lyrics Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyetini Mustafa Kemal Atatürk kurduTürkiye Cumhuriyetini Mustafa Kemal Atatürk kurduOnun sayesinde biz okuyoruz, başarıyoruz, ilerliyoruzOnun sayesinde biz okuyoruz, başarıyoruz, ilerliyoruz Nakarat Ana vatanım, canım kurbandır sanaSesini duyur, duyur bütün cihanaAna vatanım, canım kurbandır sanaSesini duyur, duyur bütün cihana …

Read More »

LMD 84 – Hərdən Şəhər

Letra “LMD 84 – Hərdən Şəhər” Official Lyrics Nəqərat Hərdən, şəhər hərdənXoş gəlir mənə bir dəÇıx Bakıya, gəz, dolanAxı doğmadır hər küçə, hər dalan Hərdən, şəhər hərdənXoş gəlir mənə bir dəÇıx Bakıya, gəz, dolanAxı doğmadır hər küçə, hər dalan Bənd 1 Bakı bizə doğmadır, dostumQoyma arzu bitsin, solsunTanıdım düşməni mən, …

Read More »

Oruc Qazıbəyov – Ümidlər Qəbirstanlığı

Letra “Oruc Qazıbəyov – Ümidlər Qəbirstanlığı” Official Lyrics İstəklərimi yaşadımArzularımdan soyudumXəyallarımı sevməyiArtıq mən dayandırdımBir vaxt ağırdı dediyim yükləriİndi sevərək daşıyıramBir vaxt qınadığım şeyləriİndi özüm də yaşayıramNə vaxt dərk edəcəyəm özüm-özümü?Biləcəyəm nə istədiyimiNə vaxt öyrənəcəyəm içimdəkiO əsl şəxsiyyətimi, gerçək şəxsiyyətimiGəl dostum, biz baxaq kənardanHəyat adlanan tamaşayaSən hələ yaxşı tanımırsanBu insanları, bizləriBir-birini …

Read More »

Mikope – Sevib Uduzan

Letra “Mikope – Sevib Uduzan” Official Lyrics Giriş İndi bilmirəm hansı yerlərdəBaşqa ölkələr, başqa yollardaSənin məni qoyub getdiyinO günlərin sabahlarındasan Bənd 1 Fərqi yoxdur heç bir günümünFərqi yoxdur sabahlardanYa da dünənki axşamlardanSənsiz…Nə qədər istəsəm də gedim uzaqlaraDərdimi danışım dağlara, daşlaraNə qədər ağlasam daBir dəfə baxmadınMənim gözümdən gələn o yaşlara Keçid Sənin sözlərinə inanıbGözlərinə qanıbHər dəfəsində …

Read More »

Ədalət Şükürov – Səndən Gözəli Yoxdur

Letra “Ədalət Şükürov – Səndən Gözəli Yoxdur” Official Lyrics Bənd 1 Ən adi günlərin biriYandırır isti şəhəriBu şəhər yad gəlir mənəMən səni görəndən bəriSənə olan bu sevgidən Bakının yoxdur xəbəri Nəqərat Neyləyim cəh-cəlalını?Unutdum dünya malınıAxırı, əzəli yoxdur Bu dünyanı çox gəzmişəmBir bunu başa düşmüşəmSəndən gözəli yoxdur Neyləyim cəh-cəlalını?Unutdum dünya malınıAxırı, …

Read More »

Eldəniz Məmmədov – Ayrılıq

Letra “Eldəniz Məmmədov – Ayrılıq” Official Lyrics Bənd 1 Xəzan gəldi, köçüb getdi ilkbaharBilməm hara uçub getdi durnalarMən bilməzdim bu dünyada həsrət də varSəndən qalan xatirədir ayrılıq Keçid Səni sevdim, düşdüm dərdə, dərdə mənMən bilmirəm, dözüm necə dərdə mənTək qalmışam – bir ayrılıq, bir də mənSəndən qalan xatirədir ayrılıq Nəqərat …

Read More »

Xatirə İslam – Söz Tapmıram

Letra “Xatirə İslam – Söz Tapmıram” Official Lyrics Bənd 1 Qarışır ağ və qaraGüvən yox daha insanlaraYarısı bel bağlamağaHazır deyil sirr saxlamağa Alışır içdə yaraDanışım necə başqalara?Tutsunlar yenə daşqalağaTəcili qaçmalı uzaqlara Keçid Axı uzaqlar belə dolub dərd iləMöhür var diləDedim fərz elə, mən daha söz tapmıram Nəqərat Yanıram, odlanıram dünyanın …

Read More »

Ahmed Mustafayev – Toy

Letra “Ahmed Mustafayev – Toy” Official Lyrics Bənd 1 Toyu bizə Tanrı bəxş edib nemətHamı əzizlərin eyləsin dəvətƏmilər, bibilər, dayılar, xalalarAtalar, analar sevinir, əlbət Əmilər, bibilər, dayılar, xalalarAtalar, analar sevinir, əlbət Nəqərat Toy hər kəsin arzusudur yəqinSiz də bu günçün etmisiz təyinEvinizdən körpə səsin eşidəkQoy hamı bir yerdə desin amin …

Read More »

Ədalət Şükürov – Bakım, Yaşa

Letra “Ədalət Şükürov – Bakım, Yaşa” Official Lyrics Bənd 1 Bakım, tarixi özündə yaşadan şəhərHər daşında əsrlərin nişanı, iziBil ki, biz səni sevirik dünyalar qədərSənə olan sevgimizdir yaşadır bizi Bil ki, biz səni sevirik dünyalar qədərSənə olan sevgimizdir yaşadır bizi Nəqərat Yaşa Bakım mənim, Bakım, yaşaSəni sevənlərlə bahəm, qoşaBu gözəl …

Read More »

Fuad Musayev – Şənbə

Letra “Fuad Musayev – Şənbə” Official Lyrics Bənd 1 Gəl yaxına, sən də rəqs etTut əlimi, sevgini əks etGəl yaxına, sən də rəqs etTut əlimi, sevgini əks et Keçid Bu gecə, bu gecə bizim gecəmizdirGəl qoşul sən də bizəBir gün vaxt ayıraq özümüzə Nəqərat Bu gün əylənəcək hər kəsYalnız musiqi, …

Read More »

PRoMete – Mənim Ulduzum

Letra “PRoMete – Mənim Ulduzum” Official Lyrics Bənd 1 PRoMete Bu sözləri anlamağa başlayandaYəqin ki, yadına da düşməyəcəkNecə balaca idin10 ayında ilk addımlarını atandaMən səndən kilometrlərlə uzaqda idim Nəqərat PRoMete, Sailor Tut mənim əlimdənSən mənim ulduzumGünəşin parçasıMənim gözəl qızım Bənd 2 PRoMete Gözümün qabağında ötür anlar, böyüyürsənBu dünyanın sevincisən, özü də böyüyündənSən həm …

Read More »

İsmayıl Zeynalov – Qarabağ

Letra “İsmayıl Zeynalov – Qarabağ” Official Lyrics Bənd 1 Sən ellərinKönüllərinÜlvi diyarısan Sən ellərinKönüllərinÜlvi diyarısan Şirin canımAzərbaycanınBir əbədi baharısan Nəqərat Cənnətim QarabağZinətim QarabağNəğmələr gülüstanısanSevgi dastanısan Cənnətim QarabağZinətim QarabağNəğmələr gülüstanısanSevgi dastanısan Bənd 2 Quşlar uçarGüllər açarMavi qucağında Quşlar uçarGüllər açarMavi qucağında Hara baxsanZövq alacaqsanSərin İsa bulağında Nəqərat Cənnətim QarabağZinətim QarabağNəğmələr gülüstanısanSevgi …

Read More »

Kourosh Yaghmaei – Reyhan

Letra “Kourosh Yaghmaei – Reyhan” Official Lyrics Bənd 1 Dağlar qızı, Reyhan, Reyhan, ReyhanParlaqdır ulduzun, Reyhan, ReyhanAləm sənə heyran, heyran, heyranAləm sənə heyran, heyran, heyran Nəqərat Nə qəşəngsən (Ay qız)Gül çiçəksen, ay qızBirdanəsən (Ay qız)Dürdanəsən Bənd 2 Gözəllər gözəli, Reyhan, ReyhanSevdamın əzəli, Reyhan, ReyhanAləm sənə heyran, heyran, heyranAləm sənə heyran, …

Read More »

Leila
AZ
– Çağır Gəlim

Letra “Leila AZ – Çağır Gəlim” Official Lyrics Bənd Günlər keçir, elə bilmə ki mənDarıxmıram, ya da düşünmürəmMəndən küçələrimiz soruşurDaha sənlə niyə görüşmürəm Səssiz qalıb o suallara mənDanışmıram, ya da dinləmirəmİstəmirəm sənə söz deyələrDeyə bilmərəm, “ heç sevməmisən! “ Keçid Çağır gəlim yuxuna mənDemərəm heç, “ yox! “ ona mənİstəmərəm qəm çəkəsənDumanlarda qoy yox …

Read More »

İlkin Fuad – Yarı Səndə, Yarı Məndə

Letra “İlkin Fuad – Yarı Səndə, Yarı Məndə” Official Lyrics Bənd 1 İkimizdə bir ürək varYarı məndə, yarı məndəYarı səndəSevgi adlı bir ağacıqBudaq məndə, budaq məndəBarı səndə Nəqarət Çiçək bitir gül üzündəBir məna var hər sözündəBir buluduq göy üzündəYağış məndə, dolu səndəYağış məndə, dolu səndə Bənd 2 Bir ovçuyam, günüm …

Read More »

Brilliant Dadaşova – Könlüm

Letra “Brilliant Dadaşova – Könlüm” Official Lyrics Bənd 1 Könlüm çiçək deyilDolana əllərdəKönlüm külək deyilDolana çöllərdə Könlüm çiçək deyilDolana əllərdəKönlüm külək deyilDolana çöllərdə Nəqərat Bu ürəyim bir nəğmədirHərdən səslənirÖz eşqinin ilhamından dinir Bu ürəyim bir nəğmədirHərdən səslənirÖz eşqinin ilhamından dinir Keçid Könlüm çiçək deyilDolana əllərdəKönlüm külək deyilDolana çöllərdə Könlüm çiçək …

Read More »

Etimat – Özüm Özümə

Letra “Etimat – Özüm Özümə” Official Lyrics Bənd 1 Birdəfəlik unutdum həmin an səniGözləmirəm, bilirəm, geri gəlməyəcənAxtar özündə məniQalmadı heç nə, bu da səni öldürəcək Əvvəl verilən sözlər bilməzdimMəni nə vaxtsa güldürəcəkSözüm o sözlərdən deyilBu adam bir daha sənə geri dönməyəcək Keçid Bəlkə yaxşı deyil, yaddır bir az hisslər özümdənGedirəm, …

Read More »

Samra
AZ
– BANDAM

Letra “Samra AZ – BANDAM” Official Lyrics Bənd 1 Mənəm bu yerlərin günəşiSal bunu yadınaMənlə bütün Bakı dirəşirHamı başıboş, amma ki adı var Hanı dəbin, hanı fərqin?Tanrı gəlir, qara dəriPara mənim, tanı məniTanı məniBil, gör neçə nəfərin elə mənə iradı var Hamı yoxdan danışırSənin yuxuların qarışıbBizi səhv salmaBiz dost deyilik, …

Read More »

Manana Japaridze – Sənin Nəğmən (İntizar)

Letra “Manana Japaridze – Sənin Nəğmən (İntizar)” Official Lyrics Bənd 1 Yenə sənsiz bu axşamYuxum qaçmış gözümdənSəni deyib durmuşamXəbərim yox özümdən Nəqərat Haradasan, sevgilim?Gəl, gəl, gəl, gəl…Gözləyirəm yolunuHaradasan, sevgilim?Gəl, gəl, gəl, gəl…Gözləyirəm yolunu Keçid Səmadan qopub düşənYanar bir ulduzam mənSönüb odum, alovumTənhayam, yalqızam mən Nəqərat Haradasan, sevgilim?Gəl, gəl, gəl, gəl…Gözləyirəm …

Read More »

The Muraz
AZ
– Acil Yardım

Letra “The Muraz AZ – Acil Yardım” Official Lyrics Bölüm 1 Ben zaten biliyodum en baştanBu sona hazırlıyodum kendimi yavaştanMazeretim yoktu, şimdi her şey bambaşkaDers alıyom sonu kötü biten her aşktan Köprü Ellerim bomboş belkiKafamın içi galaksi sankiKuralı ilk sen bozdun amaGöz yumdu her şeye yine yavşak hakimStop!Yokluğun hayli zorİçime …

Read More »

Brilliant Dadaşova – Gözlə

Letra “Brilliant Dadaşova – Gözlə” Official Lyrics Bənd 1 Gözlə, sevgilim, gözlə həsrətlə, hörmətlə məniGözləmə təkcə arzuyla, təkcə şirin sözlə məniGözlə yanan ürəklə ağlayan gözlə məniGözlə, sevgilim, nə xatırla, nə də yada sal məni Nəqərat Gözlə sədaqət, ülviyyət, məhəbbət eşqinəGözlə min əzab, göz yaşı, məşəqqət eşqinəGözlə sönməz məhəbbət, inam, dəyanət …

Read More »

PRoMete – Mikrofon Biznesi

Letra “PRoMete – Mikrofon Biznesi” Official Lyrics Bənd 1 PRoMete Bu artıq biznesdir, bir az dəyişiklikMikrofonda mən “boom-boom”, sən “mouse”la click-clickYa da “roll-scroll”, çıxım “timeline”danAdım artıq 7 ildir düşmür headline-dan Nə qədər sevməyən var, o qədər də dartanAyaqdan, başdan süzmür indi dostlarBelə dosta ad da gərək deyil, ad YosmaQulağına belə …

Read More »

PRoMete – O Dönəcək

Letra “PRoMete – O Dönəcək” Official Lyrics Nəqərat Ayka Tərk etdiyin o yerdə təkHər gün eyni ümidlə gözləyərək Bənd 1 Feck Səni səni tanımadığım, yəni, sənsiz vaxtlarımda sevmişdim mənSəni səni fikirləşdiyim sənsizliyimdə kəşf etmişdim mənSəni dağ zirvəsi bilib ətəklərinə çox uzaqdan gəlmişdim mənSənin zirvədən də yüksəkdə buluddan beşikdə körpə kimi …

Read More »

PRoMete – H.O.S.T'U Qovun

Letra “PRoMete – H.O.S.T'U Qovun” Official Lyrics Bənd PRoMete H.O.S.Tu qovun hər yerdənOnlar mentalitetə zərbə vururGic gəncləri öldürünOnlar gic kimi H.O.S.T ideologiyasına qoşulur Sərhəd tanımırlar, guya ki, azaddırlarHər şeyə gülürlər, guya ki, şaddırlarŞitliyin biri beş qəpikDilənçiliklə kompleks öldürürlər Lirikaları ilə ümid söndürürlər“Güc” dedikləri qara köynəklilərdirTəki bütün dünyanın bu olaydı dərdiSərhədlərdən …

Read More »

PRoMete – Sən Kimsən

Letra “PRoMete – Sən Kimsən” Official Lyrics Bənd 1 Mc Kamuflaj Replerimde doğu motifleri, doğu tabletleri işlendiBeni ben yansıttım her zaman en iyi, beni ben, kendim gibiBoyama kitabı gibi gördüm hayatı, renklendiremedim çehreleriSiyah beyazdı sevdiğimin bakışı, alıştıramadım kendimi Mevlanın gözde yansıttığı kulun kalpte taşıdığıdırYüzü gülen her dost kendini gözlerinden ele verdi, haberi yokBir gönlüm …

Read More »

PRoMete – Labirint

Letra “PRoMete – Labirint” Official Lyrics Skit Samir Kərimoğlu Labirintə oxşayır… Azıb qalmışam… Bənd 1 PRoMete Bir gün yenə açılan o sabahİki damla göz yaşı olub düşəcək gözündənSən nifrəti özündən aralaya bilmədinO səni küsdürdü özündən… Özündən…Özündən muğayat ol! Mən gedər oldum, sən qalar oldunOrtalıqda nələr oldu, nələr oldu?!Mən gedər oldum, …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Milli Mətbəximiz

Letra “Sevda Yahyayeva – Milli Mətbəximiz” Official Lyrics Bənd 1 Mətbəximiz dadlı-dadlıYeməkləri dadlı-dadlıKababı dillər əzbəriLüləsi, tikəsi yeməli Üç bacı dolması da varDadını bilən məst olarÜç bacı dolması da varDadını bilən məst olar Nəqərat Bol aç süfrələriYeyək, içək, nuş olsunQoy hər kəsin evindəHər zaman bolluq olsun Bənd 2 Düşbərə, xingal, əriştəGöy göyərti dəstə-dəstəBalıqları çeşid-çeşidXəzərin suyundan …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Sən

Letra “Sevda Yahyayeva – Sən” Official Lyrics Bənd 1 Gecələr tək başınaGündüzlər bir başınaYaşadıqlarımı yazıramYaddaşına Gecələr tək başınaGündüzlər bir başınaHəyatımdan günlər uçurBoş-boşuna Keçid Sənlə başladı nəfəs almağımSənlə bitəcəkSənlə başladı alışıb yanmağımSəndə sönəcək Sənlə başladı nəfəs almağımSənlə bitəcəkSənlə başladı alışıb yanmağımSəndə sönəcək Nəqərat Sən can yoldaşımdın mənimSən tək sirdaşımdın mənimMən günahkar …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Dedilər Ki

Letra “Sevda Yahyayeva – Dedilər Ki” Official Lyrics Bənd 1 Dedilər ki, məndən ayrıSaralmısan, solmusanHəsrətimdən gecə-gündüzPərvanəyə dönmüsən Keçərmi böylə, bitərmi söylə?Durma, yaxın gəl, sevdalımSən nə bilərsən nə çəkdiyimi…Yaşanmaz öylə, bəlalım Səninlə sevdim dünyanıMənə cənnətdir hər halınBu dünyada, o dünyadaSənsən halalım Dedilər ki, məndən ayrıSaralmısan, solmusanHəsrətimdən gecə-gündüzPərvanəyə dönmüsən Keçərmi böylə, bitərmi …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Ah Bu Sevda

Letra “Sevda Yahyayeva – Ah Bu Sevda” Official Lyrics Bənd 1 Subaylıq sultanlıq – deyirlərDedikləri qədər varmışAşiq olanlarsa söyləyirlərNə yaxşı ki, sevgi varmış Subaylıq sultanlıq – deyirlərDedikləri qədər varmışAşiq olanlarsa söyləyirlərNə yaxşı ki, sevgi varmış Keçid Mənsə bilmədən düşdüm oyunaYandım, kül oldum eşq oduna Nəqərat Ah, bu sevda, bu sevdaAnlamadım …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Ağlarsan

Letra “Sevda Yahyayeva – Ağlarsan” Official Lyrics Bənd 1 Bəlkə düşünüb daşınasanQərar vermək asandırmı?Bəlkə bir fikrimi soruşasan?Bu heç insanlıqdırmı? Doğruluq özündə yoxsaBaşqasında aramaGedirsən, get, birdən qayıtsanBoşuna yalvarma Nəqərat Ağlarsan, yadına salıb yanarsanAlışıb közünə qarışarsanBir gün bəlkə olur, ayrılıq zor olurGetdiyin kimi geriyə qayıdarsanAxtarıb, axtarıb ağlarsan Ağlarsan, yadına salıb yanarsanAlışıb közünə …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Son Xəbər

Letra “Sevda Yahyayeva – Son Xəbər” Official Lyrics Bənd 1 Qarşılaşdım məhəbbətSevinirəm mən yamanNail oldum niyyətiməNecə gözəl ay, aman İçimdəki enerjiniDayandıra bilmirəmMən səndən gözlərimBir an ala bilmirəm Keçid Zənglərin arası dayanmaq bilməyirHamıya maraqlı gör nələr baş verirSon xəbər Nəqərat Hər yerdə son xəbərBaşlıqda ikimizGündəmdəyik sən və mənDillərdədir sevgimiz Hər yerdə …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Dəli Kimi

Letra “Sevda Yahyayeva – Dəli Kimi” Official Lyrics Bənd 1 Bir gün gözlərimə baxıbHisslərini deyəcəkOnu dəli aşiq kimiSevdiyimi biləcək Bir gün gözlərimə baxıbHisslərini deyəcəkOnu dəli aşiq kimiSevdiyimi biləcək Keçid Bilsin hər kəs artıq, sevirəm onuO mənim olacaq, bilirəm bunu Nəqərat Mənim üçün odlara yansaDəli kimi aşiqim olsaNəfəsiylə məni sarsaÖlə bilərəm …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Keçmiş Olsun

Letra “Sevda Yahyayeva – Keçmiş Olsun” Official Lyrics Bənd 1 Eşq ortağımsan, can yoldaşımsanSığındığım, güvəndiyim, yaxşı ki, sən varsanİstək də sənsən, həsrət də sənsənAz deyil ki, hər saniyə darıxdığım sənsən Ayrılıq olmasın bizim aramızdaQəlbim bu yükü daşımazMən səni hər kəsdən, hər şeydən çox sevdimSən olmadan həyat olmazSən olmadan həyat olmaz …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Yana-Yana

Letra “Sevda Yahyayeva – Yana-Yana” Official Lyrics Bənd 1 Eşqin gözü kordur heyHər gün edirsən gileyYenə getdin, acı söz dedinAmma bilmədin neylədin Eşqin gözü kordur heyHər gün edirsən gileyYenə getdin, acı söz dedinAmma bilmədin neylədin Nəqərat Yana-yana mən köz oluramYeni sevgi ilə yandırıb özümüYana-yana mən hey soluramUnutmaz ürək dediyin sözünü Yana-yana mən köz oluramYeni …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Ağlım Səndə

Letra “Sevda Yahyayeva – Ağlım Səndə” Official Lyrics Bənd 1 Yaşadım suallarla, etdiyim dualarlaSəni arzularla sevdimUzanan o yollarda, qurduğum xəyallardaSəni duyğularda hiss etdim Bilirəm ki, sən yoxsan, heç olmamısan daXəyalımda canlanmısanİstərəm ki, nə vaxtsa görüşək bu dünyaToxunub hiss etsəm, bilərəm, varsan Nəqərat Göydən yerə en gəl, yandır sən bir ocaqHərdən …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Sən Ola-Ola

Letra “Sevda Yahyayeva – Sən Ola-Ola” Official Lyrics Bənd 1 Sən olan dünyada yaşayıram mənSənsiz yaşayıram sən ola-olaSənsizlik içində ömür edirəm mənSənsiz yaşayıram sən ola-ola Nəqərat Qoy mənim də bir kərə gülsün üzümQoy mənim də bir kərə gülsün gözümTək sevildiyimtək sevilim özümSənsiz yaşayıram sən ola-ola Qoy mənim də bir kərə …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Tıq-Tıq Xanım

Letra “Sevda Yahyayeva – Tıq-Tıq Xanım” Official Lyrics Giriş Sürmə çəkdim gözüməDüşdüm çölün düzünəDost gəzirəm özümə Bənd 1 Sürmə çəkdim gözüməDüşdüm çölün düzünəDost gəzirəm özüməDost, gəl, hardasan?Tez gəl, hardasan?Tıq-tıq, tıq-tıq Dost, gəl, hardasan?Tez gəl, hardasan?Tıq-tıq, tıq-tıq Bənd 2 Baxdım, baxdım güzgüyəBaxtım, baxdım özgəyəQorxdum, qorxdum göz dəyəAh, gözələm mənVah, gözələm mənTıq-tıq, …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Bir Addım

Letra “Sevda Yahyayeva – Bir Addım” Official Lyrics Bənd 1 Özümə deyirəm, hələ də bir az dayanGözümü yuman bu eşqdən, bu sevgidən oyanÜrəyim yenə dinləmir, öz yoluna gedirUnutmaq istəsəm səni, o buna izin vermir Keçid Yuxusuz gecələr, hər gün yorğun gözlərMəndən başqa dərdini, söylə kim çəkər?Yuxusuz gecələr, hər gün yorğun …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Aşiqəm

Letra “Sevda Yahyayeva – Aşiqəm” Official Lyrics Bənd 1 Bir sərvi boylu, dodağı qönçəBir sərvi boylu, dodağı qönçəMaral baxışlı yara aşiqəmMaral baxışlı yara aşiqəm Olaram gündə yüz yol qurbanınOlaram gündə yüz yol qurbanınBelə bir gülzara aşiqəmBelə bir gülzara aşiqəm Bənd 2 Gecə sübhədək eylərəm naləGecə sübhədək eylərəm naləDüşməz könlüm heç …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Sevənlərin Ulduzları

Letra “Sevda Yahyayeva – Sevənlərin Ulduzları” Official Lyrics Bənd 1 Həyatımda biri varİnan ki, sevməyin yeri varSən də sev, məni dinləAmma hər şeyin vaxtı var Həyatımda biri varİnan ki, sevməyin yeri varSən də sev, məni dinləAmma hər şeyin vaxtı var Keçid Tapsan sən də yarınıDəyişdirər əhvalınıSən də qoşulub sevənlərəDeyəcəksən belə Nəqərat Sevənlərin ulduzlarıYansın ömürlük, sönməsinAnlamaq …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Bir Nağıl

Letra “Sevda Yahyayeva – Bir Nağıl” Official Lyrics Bənd 1 Yenə baxıram küçəyə, səni gəzirəmNeçə gün olub, görmürəm, amma dözürəmSənə dediyim acı sözlərimi unutBu sözümü də dinlə, səni sevirəm Keçid Bəhanələr söylə mənə bilə-biləOnsuz da sevmişəm səni elə-belə Nəqərat Bir nağıl de, söylə inanım mən sənəSənlə qəlbim döyünür hələKönlümü al …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Yalan

Letra “Sevda Yahyayeva – Yalan” Official Lyrics Bənd 1 Bu son olanlarSon yaşananlarSənin əsərindirDüşdüyüm bu hallar Bu son olanlarSon yaşananlarSənin əsərindirDüşdüyüm bu hallar Nəqərat Bu yalanlarla doluBu savaşlarla doluSən bu sevgini bir heçSanan olmusan Bu acılarla doluBu yalanlarla doluMən sənin yollarındaYanan olmuşam Bu yalanlarla doluBu savaşlarla doluSən bu sevgini bir …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Yarım Olasan

Letra “Sevda Yahyayeva – Yarım Olasan” Official Lyrics Bənd 1 Görüşdüm, ilk görüşümdənSöz açdıq sevgi sözündənDanışmağa başladıq, dayanmadıqYorulmadıq yenə də Görüş vaxtı gəlib çatdıSevənlər, gör nə xoşbəxtdirQonaqlar oynasın, dayanmasınMaraqlıdır bu gecə Nəqərat Söz verirəm, səni sevirəmİstəyirəm mənim olasanBu xoş gündə, gözəl gündəSən də mənim yarım olasan Söz verirəm, səni sevirəmİstəyirəm …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Şaxta

Letra “Sevda Yahyayeva – Şaxta” Official Lyrics Bənd 1 Gün həmin gündürİl başqadırToxunuş həmindirHiss başqadır Gün həmin gündürİl başqadırToxunuş həmindirHiss başqadır Keçid O xoşbəxt, sevincliAnlarım nə idi?Sonradan ayrılıq…Günahım nə idi? Arxaya baxmadanGetməyin nə idi?Dönüşün nə idi?Peşmanlıq nə idi? Nəqərat Dönsən, dönüşün dəBil ki, saxtadırToxunma, toxunuşunHəmin, hiss başqadır Dönsən, dönüşün dəBil …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Sevirəm De

Letra “Sevda Yahyayeva – Sevirəm De” Official Lyrics Bənd 1 Dodağına gülüş qonubGülüşünə vurulmuşamGülüşünə vurulmuşamGülüşünə vurulmuşamVurulmuşam Nə bir qüssə, nə bir kədərOmrü, günü xoş olmuşamÖmrü, günü xoş olmuşamÖmrü, günü xoş olmuşamXoş olmuşam Nəqərat Könlüm qəmi neylər?Dilim nəğmələr söylərTəki mənə bircə kəlmə“Sevirəm” de… Könlüm qəmi neylər?Dilim nəğmələr söylərTəki mənə bircə kəlmə“Sevirəm” …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Sevgi Etirafı

Letra “Sevda Yahyayeva – Sevgi Etirafı” Official Lyrics Bənd 1 Sevərək yenə tutub əlindənGəlirəm astaca ardınca səninMəhəbbət sarılıb hər yandanGəlirəm, əllərim ovucunda səninMəhəbbət sarılıb hər yandanGəlirəm, əllərim ovucunda sənin (Sevgi etirafı aldığım zaman) Nəqərat Ürəyim az qala sevincdən duraİstədim ki, zaman ömürlük duraBu dalğalı dəniz, sevgi yağışıSənlə mənim üçün ömürlük …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Tut Əlimdən

Letra “Sevda Yahyayeva – Tut Əlimdən” Official Lyrics Bənd 1 Söylədin – gəlirəmYenə gözlədim yolunuBir dəfə, amma bir dəfəGeri dönmədin İnildədi ürəyimdəDərin yaram aram-aramYenə gözlədim yolunuDəli dedilər Keçid Olmadı bu dəfəYanıldı kartda fallarımızDəymədi hədəfəBu sevgi oxlarıNə olar… Nəqərat Tut əlimdənSonunu bilə-bilə gözləyirəmTut əlimdənAmma istəmirəm, əlini Çək əlimdənBelə olmaz, tut əlimdənUzaqlara …

Read More »

Sevda Yahyayeva – İlk Addım

Letra “Sevda Yahyayeva – İlk Addım” Official Lyrics Bənd 1 Mən həyatda yorğunamArxaya baxmıram, hər şeyə hazıramSən, üzündə təbəssümUşaqlıq illərim, əvvəli sevdamın Bu gecələr günə dost olmadıKədərim qonaqdır, günəşim doğmadıVaxt uçur, yol bürünüb qaraGetsəm uzaqlara, çarə yaralara Nəqərat Nə olar, ilk addımı atsan?Qaçsan, bəlkə də çatarsanHələ də ağ atlı şəhzadəOnu …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Sevgi Nəyə Deyirsən Sən

Letra “Sevda Yahyayeva – Sevgi Nəyə Deyirsən Sən” Official Lyrics Bənd 1 Axtarma məni, sevgilimAxtarma, yarımAt qırağa son qəminiİncitmə, canım Son görüşün son gecəsiAğlama, varımƏfsanənin son səhifəsinOxuma, canım Keçid Keçir günlər bir çay kimiDünyada dardırƏsirəm bir yarpaq kimiÜrək cavandır Nəqərat Mənsə tələsdimYandım, bilmədimDemə bu son görüşdürDemə bu yalan gülüşdür Mənsə …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Məhəbbət Olmayanda

Letra “Sevda Yahyayeva – Məhəbbət Olmayanda” Official Lyrics Bənd 1 Söz, ürəyin güzgüsüSöz, ülfətin körpüsüSöz, də üşüyər düzüMəhəbbət olmayandaSöz də üşüyər düzüMəhəbbət olmayanda Nəqərat Açılmaz könlüm, gözümQuruyar söz dənizimQalmaz nişanım, izimMəhəbbət olmayanda Açılmaz könlüm, gözümQuruyar söz dənizimQalmaz nişanım, izimMəhəbbət olmayanda Bənd 2 Gəl dünyanı dolan, gəzBu dünyaya inan, gəzBir toxum …

Read More »

Sevda Yahyayeva – Gəl Mənə

Letra “Sevda Yahyayeva – Gəl Mənə” Official Lyrics Bənd 1 Bu gedişlə ümid falan gözləməHisslərində varsa yalan, gizləməGözümə bax, etiraflar bəs deyilSözümə bax, duyğular əbəs deyil Nəqərat Gəl mənə, gəl danışaq ikimizGəl, qalmasın qəlbimizdə gizlimizGəl mənə, gəl alışdıraq şamlarıGünəş batsa, sən sev axşamları Gəl, mənə gəl, gəl, mənə gəlGəl, mənə …

Read More »

RAVSHIK – Dinlə

Letra “RAVSHIK – Dinlə” Official Lyrics Bənd 1 Nə etdimDüşdüm gözündən, ömrüm, günüm?Bir zaman “həyatım” deyən gülümİndi edir mənə zülm Dinlə, dinləDüşünürdüm, hər şey düzələrBizim də sevgi“Leyli Məcnun” kimi kitablara yazılar Nəqərat Dinlə, dinləBu mahnını dinləDinlə, gözyaşlarınla dinləDinlə, bu mahnını dinlə Dinlə, dinləBu mahnını dinləDinlə, gözyaşlarınla dinləDinlə, bu mahnını dinlə …

Read More »

İsmayıl Zeynalov – Aç Qollarını

Letra “İsmayıl Zeynalov – Aç Qollarını” Official Lyrics Bənd 1 Bax ki gözlərimə, o, təkcə görmür səninlə danışırO, təkcə saçlarından axanda sevir yağışıHicranın o qədər böyük kəsib önünü günəşinFəsillər necə də soyuq, necə də sənsiz, necə də çətin Sən əsl möcüzəydin, kirpiyinin oxlarındanÜmidlər sanki gizlənmişdi kibrit qutularındaHəyatımın çırağı, mənsə könlünün …

Read More »

Ədalət Şükürov – İtirdim (2021)

Letra “Ədalət Şükürov – İtirdim (2021)” Official Lyrics Bənd 1 Mən səni heç kimə dəyişmərəmMən bu dünyadan sənsiz köçərəmGəlişini gözləyirdim, sənə əzizim deyirdimAmma bu gün səni itirdim Mən səni heç kimə dəyişmərəmSəninlə ömrümü itirdimYoxdur günlərin düzümüİtirdim özüm – özümüBu gündən ki səni itirdim Nəqərat İtirdim, itirdim, itirdimMən səni, deyəsən, bu …

Read More »

CatRoll – Yalan

Letra “CatRoll – Yalan” Official Lyrics Bənd 1 Beynimdəki suallarQəlbimə saplanarBilməz ki, səni, məniCənnətdəki qapılarÜzümüzə bağlanarAlmaz ki, səni, məni Beynimdəki suallarQəlbimə saplanarBilməz ki, səni, məniCənnətdəki qapılarÜzümüzə bağlanarAlmaz ki, səni, məni Nəqərat Mən olmadığım biri olduğuma inandırmışam özümüYalandan dərdlər uyduraraq doldururam günümüHeç getmədiyim bir şəhərdə itirmişəm özümüAğlanacaq halıma gülürəm, güldürürəm üzümü Bənd 2 Nöqtələr birləşərAnlamaq olmur …

Read More »

Ya Tosiba – Qoçu

Letra “Ya Tosiba – Qoçu” Official Lyrics 1-ci hissə Bir qoç idim, çoxdur qabaq hörmətimXalqı döyüb söymək idi sənətimİndi qalıb ürəyimdə həsrətimÖldürə bilmirəm, döyə bilmirəmHeç kəsi incidib söyə bilmirəmİncidirdim qabaq bənna, fəhləniGətirmişdim təngə bütün məhəlləniİndi döyür, söyür hər yetən məniÖldürə bilmirəm, döyə bilmirəmHeç kəsi incidib söyə bilmirəm 2-ci hissə O …

Read More »

İlham
AZ
– Yox Oldun

Letra “İlham AZ – Yox Oldun” Official Lyrics Bənd 1 Bir sabah oyandım, gördüm yoxsan yanımdaBu evi çoxdan unutmusanYanımdasan sandım, inandım, sadəcə xəyaldırSən demə, hər gün yuxu olmusan Nəqərat Düşün, hər gecə sərxoşam, ümidlər, sənli qorxularMən öyrəşmədim yoxluğuna…Dirənirəm hər gecə, yox oldun, gəlmədinSənə tərəf hər addım yoruldu, görmədin Düşün, hər …

Read More »

Tünzalə – Gəl Mənə Göstər

Letra “Tünzalə – Gəl Mənə Göstər” Official Lyrics Bənd 1 Günlərim yenə bənzədi bir-birinəSözlərim düz gəlmədi istəyiməDörd divarda sıxılan gözləriməBir işıq ver sən, göstər özünü mənə Keçid Bomboş-bomboş bir dünya sənsizBomboz-bomboz bir röya rəngsiz Nəqərat Bir rəsm çək ikimizi bir yerdə, onu gəl mənə göstərBu həyat daha rənglidir sevgililərdə, onu gəl mənə göstərGəl, yağışdan sonra …

Read More »

Tünzalə – Novruz

Letra “Tünzalə – Novruz” Official Lyrics Bənd 1 Günəş doğur, hər tərəf əlvan nura boyanırYaşıllaşır dağ-dərə, yuxusundan oyanırGüllər əlvan çiçək açırArzular, diləklər böyüyürAləm cənnətə hər an dönürHər yerə bayram gəlir Nəqərat Haydi, durma kənardaBirlikdə yallı gedəkNovruzu bayram edəkHəyatı bayram edək Haydi, durma kənardaŞirin nəğmələr deyəkNovruzu bayram edəkHəyatı bayram edək Bənd …

Read More »

Tünzalə – İzin Ver

Letra “Tünzalə – İzin Ver” Official Lyrics Bənd 1 Telləri al yana, dilbərZülfünə hümra deyimÜzü ay, çeşmi siyahƏsmana, qoy şəms deyim Telləri al yana, dilbərZülfünə hümra deyimÜzü ay, çeşmi siyahƏsmana, qoy şəms deyim Nəqərat İzin ver, pünhanın olumEşqinə qurban can deyimMən səni pirim bilimNəşəm, sevincimsən sən deyim İzin ver, pünhanın …

Read More »

Tünzalə – Gecələr

Letra “Tünzalə – Gecələr” Official Lyrics Bənd 1: Tünzalə Ağayeva Sənsizəm, sənsizəm gözlərimdən yaş düşən gecələrdə, gecələrdəYorularaq, yorularaq yastığa baş düşən gecələrdəGələn yox, qapı bağlı, çaşır adamın ağlı, adamın ağlıAxşamları qayğılı, boş düşən gecələrdə Nəqərat: Tünzalə Ağayeva Göy üzü dama-damaUlduzlar damla-damlaDözmək olmur başımaDaş düşən gecələrdə Göy üzü dama-damaUlduzlar damla-damlaDözmək olmur …

Read More »

Tünzalə – Qovuş Ona

Letra “Tünzalə – Qovuş Ona” Official Lyrics Bənd 1 Zehnimdə, qəlbimdə, fikrimdəymiş, dərindəymişOna tək yol düşüncəymiş, düşününcə ipincəymişZehnimdə, qəlbimdə fikrimdəymiş, dərindəymişOna tək yol düşüncəymiş, düşününcə ipincəymişCizgiləri gizlənirmiş o gərçəkmişO gərçəkmiş Nəqərat Qorxma, qaçma, qovuş onaİnan, güvənDanış ona hekayəniDinləyəcək səni, məni, biziÇün bilir içimizi, qoparıb atmazZərrəsini əsirgəməz sevgisinin Bənd 2 Çox …

Read More »

Tünzalə – Qızım

Letra “Tünzalə – Qızım” Official Lyrics Bənd 1 Gözümün önündə böyüdün günbəgünAy qızım, hələ də körpəsən mənimçünYoluna nur paylar hər arzum, diləyimBir layla pıçıldar yenə də ürəyim Nəqərat Bəxtinə açılsın sevincin qollarıSəadət bəzəsin getdiyin yollarıBir xeyir-duadır qəlbimin sözləriXoş günlər gözləyir ana gözləri Bənd 2 Sevdalı bahardır sənin gül nəfəsinAy qızım, taleyin qəm-qüssə görməsinVarlığın bir …

Read More »

MARI
AZE
– Uzaktan Seviyorum Seni

Letra “MARI AZE – Uzaktan Seviyorum Seni” Official Lyrics Bölüm 1 Uzaktan…Hm… ha…Uzaktan seviyorum seniKokunu almadanBoynuna sarılmadan…Yüzüne hiç bakamadanSadece seviyorumÖyle uzaktan… Köprü Elini tutmadanYüreğine dokunmadanGözlerinde dalıp-dalıp gitmedenŞu üç günlük sevdalara inatSerserice değil, adam gibiÖyle uzaktan seviyorum seniHiç kırmadan…Dökmeden…Durmadan… Nakarat Uzaktan…Kim seve bilir seni benim kadar böyle?Uzaktan…Bu kalp nasıl unutur seni, …

Read More »

Tünzalə – Hər Şey Yaxşı Olacaq

Letra “Tünzalə – Hər Şey Yaxşı Olacaq” Official Lyrics Nəqərat Bu gün hər şey yaxşı olacaqÜzüntülər dünəndə qalacaqGünəş qiblədən doğacaqSəadət bizə yar olacaq Bənd 1 Üzülmə tufanlı günlərəTufanlar səni coşdurandırÜzülmə həyatın getdiyinəHəyat sənin təcrübə yaşındır Üzülmə itirdiyin illərəİllər sənin yoldaşındırÜzülmə devrilən yelkənlərəDalğalar sənin sirdaşındır Keçid Sahilin hüznlü səssizliyiBizim sevincimizlə oyanacaqÜrəyimizin …

Read More »

Tünzalə – Dua

Letra “Tünzalə – Dua” Official Lyrics Bənd 1 Yüz min cəfa qılsan mənəMən səndən üz döndərmənəmCanım ola qurban sənəMən səndən üz döndərmənəmMən səndən üz döndərmənəm Yüz min cəfa qılsan mənəMən səndən üz döndərmənəmCanım ola qurban sənəMən səndən üz döndərmənəmMən səndən üz döndərmənəmMən səndən üz döndərmənəmMən səndən üz döndərmənəm Keçid Həddən …

Read More »

Tünzalə – Sənin Kimi

Letra “Tünzalə – Sənin Kimi” Official Lyrics Bənd 1 Baxışlarımın başı üstdə dayananGözlərimi dikdiyim ulduzlar da sənin kimidirSevdiyim nə varsa avunduran, yandıranUsandıran, inandıran nə varsa sənin kimidir Mənim olan, olmayan həyatı sevdiyim kimiSevdiyim dünya da sənin kimidirRuhumu oynadan baharlar, yazlar daSevdiyim göylər də sənin kimidirSevdiklərimin, de, hansı mənimkidir? Nəqərat Sənsə elə mənimsən ki, mənim …

Read More »

DeadRoad – Состав участников команды DeadRoad (Members List)

Letra “DeadRoad – Состав участников команды DeadRoad (Members List)” Official Lyrics Исполнителиsadrestebatronweightheavyyydenzel shmalyTha JonicCURLY KEMPER786shontopicIgoryankidjaypepevipp Продюсерыtacoy Дизайнерыdanrusovpepevipp Менеджментfxkevloneweightheavyyy Создателиfxkevlone

Read More »

Ya Tosiba – Futbola

Letra “Ya Tosiba – Futbola” Official Lyrics 1-ci hissə Bir dostum var azarkeş, həm futbolistTop vurmaqda birinci spesialistDad edirəm: “Get oxu, ol jurnalist”O kafiri gətirə bilmirəm yolaMəsələn, götür bizim azarkeşləriYa zavmaqları, ya da prikeşikləriAtası ölsə, ya yansa ev-eşiyiQoyar gedər futbola – İstanbula 2-ci hissə Azarkeşlər stadiona çatıbdırSanmaginən Ağahüseyn yatıbdırBirisi gəlir: …

Read More »

Ya Tosiba – Futbola (Jimi Tenor Remix)

Letra “Ya Tosiba – Futbola (Jimi Tenor Remix)” Official Lyrics 1-ci hissə Bir dostum var azarkeş, həm futbolistTop vurmaqda birinci spesialistDad edirəm: “Get oxu, ol jurnalist”O kafiri gətirə bilmirəm yolaMəsələn, götür bizim azarkeşləriYa zavmaqları, ya da prikeşikləriAtası ölsə, ya yansa ev-eşiyiQoyar gedər futbola – İstanbula Nəqarət Əgər məni bağlasalar qol-qolaQələt …

Read More »

Ya Tosiba – Baku Hipster (Mouse On Mars Remix)

Letra “Ya Tosiba – Baku Hipster (Mouse On Mars Remix)” Official Lyrics 1-ci hissə Kofta geyir, naz eləyir qız kimiCanlar alan qızlara qurbandır buPudralanıb üz-gözü undan da ağƏyri qoyur beretkanı qızsayaqSağrısı əyri, şalvarı dar balaqHansı tərəfdəndir, hayandandır bu? Nəqarət Gör necə bir modabaz oğlandır buSanmayınız cindir, ya şeytandır buGör necə …

Read More »

RG – Biri Var

Letra “RG – Biri Var” Official Lyrics 1-ci hissə İşıq yanan tərəfə gedək, ya it hürən?Karvan keçər, bil, it hürərDünya durmaz, bir dönərBu dönəm dönməliyəm, bir dənəmEtsəm bir hünərDeyirsən, bir gün gələr, ha?Amma sayılı günlər, ha?Bir gün fortuna gülər, ha?Sən torpaq üçün gübrə, haArzular asılıb tavandanÖmrün keçir oturaraq divandaƏməllərin əks olur simandaBir də bizə …

Read More »

Ya Tosiba – Baku Hipster

Letra “Ya Tosiba – Baku Hipster” Official Lyrics 1-ci hissə Qaşları əyri qara buynuz kimiBığlarını qırxdıqda fransız kimiKofta geyir, naz eləyir qız kimiCanlar alan qızlara qurbandır bu Nəqarət Gör necə bir modabaz oğlandır buSanmayınız cindir, ya şeytandır buGör necə bir modabaz oğlandır buSanmayınız cindir, ya şeytandır bu 2-ci hissə Pudralanıb …

Read More »

Ya Tosiba – Qurban Gəlir

Letra “Ya Tosiba – Qurban Gəlir” Official Lyrics 1-ci hissə Köhnələr oynatmadadır toxmağınıUlduzu doğmuş yenə hər axmağınHazır edib mollada qov-çaxmağınıYada salır müftə kefə baxmağını Nəqarət Muştuluq olsun, yenə qurban gəlirMəminə can mollaya meydan gəlirMuştuluq olsun, yenə qurban gəlir 2-ci hissə Pullu kəsib qurbanı ad eyləyirMəkkədə İsmayılı şad eyləyirMolla da hökmündə …

Read More »

Ahmed Mustafayev – Ömərim

Letra “Ahmed Mustafayev – Ömərim” Official Lyrics Bənd 1 Sən sevgimin ən gözəl payıGülərüzlü oğlum mənimSən ömrümün günəşi, ayıGülsün həmişə üzün sənin Dünyamda bir tək, o da sənMənə görə, sən dünya kimisənÜrəyimdən keçən arzularınƏn gözəli balama gəlsin Nəqərat Ömərim – ürəyimin xəzinəsiKimsənin nəzəri sənə dəyməsinXoşuna gələn başına gəlsinBaşına da gələn …

Read More »

Akif İslamzadə – Gəl Küsməyək (Ruhin İsmayılov Remix)

Letra “Akif İslamzadə – Gəl Küsməyək (Ruhin İsmayılov Remix)” Official Lyrics Bənd 1: Akif İslamzadə Biz yanmışıq, alışmışıqBir can olub qarışmışıqHey küsmüşük, barışmışıqGəl küsməyək bundan sonra Amina Biz yanmışıq, alışmışıqBir can olub qarışmışıqHey küsmüşük, barışmışıqGəl küsməyək bundan sonra Keçid: Akif İslamzadə Ürək desin nəğməsiniYaysın elə öz səsiniGörək ömrün zirvəsini Nəqərat: Amina Yol uzanır sola, …

Read More »

Araz Rafail – Dünəndə

Letra “Araz Rafail – Dünəndə” Official Lyrics Bənd 1 Qalanmı, gedənmi uduzar, səncə?Düşündüm və qaldım günlərcəSən demə, gec qaldım illərcəYalanla, dolanla sevgi bir olmazİnsan hissləri oynadıb atmazGeriyə bir insan qalmaz Keçid Gözlər yalandır deyir, bax inanma qəlbinəYalandır bu sözlər yaşananın əksinəArtır bu dərdi dərdinəArtıq talandır bu ürək, kimsəyə yer yoxBaxanda …

Read More »

Murad Arif – #hərşeyim

Letra “Murad Arif – #hərşeyim” Official Lyrics Bənd 1 Anlada bilmirəm sənəBu sevgi bəlkə də sonum mənimAdınla çırpınır ürəkSənə qaçır bütün fikirlərim Burulğanın içindəyəmBeyni duman olmuş ümidlərimSəninçün hansı yerdəyəm?Dünyanın mərkəzi mənə sənin yerin Nəqərat Al günəşləri, al səhərləriAl götür nə var, yetər ki sən yanımda qalAl dənizləri, bütün fəsilləriSənsiz şaxtalar …

Read More »

Afti Bard – Bəlkə Də

Letra “Afti Bard – Bəlkə Də” Official Lyrics Bənd 1 Yenə qəlbim mənə düşmən kəsilibMən özümlə bacarmıram, ilahiDilim sözdən, əlim işdən kəsilibTərs üzümlə bacarmıram, ilahi Təbil döyür elə könül qapımdaGah ağlayan, gah sevinən duyğularAdam olur, itə dönür qapımdaMəni mənsiz varaqlayan duyğular Keçid Demə, bu imiş həyatSevincdən çıx, dərdə batRiyakar ünsiyyət, …

Read More »

Nazrin Zarbaliyeva – Yuxulara Gəlmə

Letra “Nazrin Zarbaliyeva – Yuxulara Gəlmə” Official Lyrics Bənd 1 Sənsiz günlər keçirSəsi ruhumu bərk incidirNələr ağlımdan keçirHisslər yaman gecikir Çıx get gözlərimdənHəbs etdin yalan sözlərinləFikri tərsinə gedirQollar yenə səhv edir Nəqərat Yuxulara gəlmə, qoy unudum səniBizə qonaq gəlmə, fikrimdən atım səniSən uzaq ol məndən, ovut başqasınıGeri dönüb gəlmə, qoy …

Read More »

Rəvanə Əmiraslanlı – Noleydi

Letra “Rəvanə Əmiraslanlı – Noleydi” Official Lyrics Bənd 1 Mən aşıq oyanıncaMən yanım, o yanıncaMən aşıq oyanıncaMən yanım, o yanınca Kəsim yastığın yanınıYalvarım oyanıncaKəsim yastığın yanınıYalvarım oyanınca Nəqərat Noleydi, yarım, noleydiNoleydi, yarım, noleydiQapqara birçək olaydımHamıya çirkin olsam da, a balaYarıma göyçək olaydımHamıya çirkin olsam da, a balaYarıma göyçək olaydım Bənd …

Read More »

Ədalət Şükürov – Qoşul Mənə

Letra “Ədalət Şükürov – Qoşul Mənə” Official Lyrics Bənd 1 Ömür yolu möhnət ilə doluManeədir həm sağı, həm soluÖmür yolu möhlət ilə doluManeədir həm sağı, həm solu Sən gəl unut, qoy qırağa dərdləriBu yolun var bilirəm tək yoluSən gəl unut, qoy qırağa dərdləriBu yolun var bilirəm tək yolu Nəqarət Qoşul …

Read More »

Elçin Elşad – Əlvida

Letra “Elçin Elşad – Əlvida” Official Lyrics Bənd 1 Günəş son dəfə baxır keçdiyimiz yollaraArtıq başqa sabahlar doğar buralaraBaşqa aşiqləri gülərək seyr edərSəninlə məni daima özləyər Nəqərat Mənsiz keçsən də o yolları, qəti ağlamaYanında başqası olsa, əlini buraxmaMəni və o günləri xatırlayaraqQəlbində son dəfə söylə: “Əlvida” Bənd 2 Artıq o …

Read More »

Ədalət Şükürov – Vətən Var

Letra “Ədalət Şükürov – Vətən Var” Official Lyrics Bənd 1 Hardasa bu dəmdə dəryada batan varVardırsa köməksiz, fəryada çatan varHardasa bu dəmdə dəryada batan varVardırsa köməksiz, fəryada çatan var Dünyada alandan əvvəlcə satan varDünyada alandan əvvəlcə satan varAtəş öz-özündən birdən-birə yanmırBir şey bu cahanda izsiz və səbəbsiz bihudə yaranmır Nəqərat Dünya quru bir səs, qəm …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Mənim Ürəyim

Letra “Nadir Qafarzadə – Mənim Ürəyim” Official Lyrics Nəqərat Bu gün xəyallar dünəndən incidiBütün ümidlərim səndən incidiSənə “Ürəyim” – dedim, məndən incidiMənim ürəyim, mənim ürəyim Bənd 1 Mənim ürəyim sanma sevib, bezərMənim ürəyim hər ağrıya dözərÜrəyim təkcə birin seçərO da gedər bir özgəsini sevər Mənim ürəyim sanma sevib, bezərMənim ürəyim …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Unudaram

Letra “Nadir Qafarzadə – Unudaram” Official Lyrics Bənd 1 Yenə səninçün axır gözlərimdən yaşMən ürəyi yaralı, sən ürəyi daşHaqsızlıq deyimli bu? Axı nə qədərSənə sevinc verə həyat, mənə kədərHaqsızlıq deyimli bu? Axı nə qədərSənə sevinc verə həyat, mənə kədər Nəqərat Ağlımdan getməz yaşadığım acılarÇətin üzüm gülər, ürəyim açılarBəlkə də geri …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Mən Sənin Yanına Qışda Gəlirdim

Letra “Nadir Qafarzadə – Mən Sənin Yanına Qışda Gəlirdim” Official Lyrics Bənd 1 Mən sənin yanına qışda gəlirdimÇiçək axtarırdım, gəzdim hər yanıHər tərəf bəyaz qar, gül-çiçək hanı?Tapıb bir dibçəkdən axır ki, dərdimTapıb bir dibçəkdən axır ki, dərdim Nəqarət Sonra söylədim ki, baharda sənəBir dəstə bağlaram yaz güllərindənBudur, yola salıb qarlı qışı mənSənin …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Harada Qalmısan

Letra “Nadir Qafarzadə – Harada Qalmısan” Official Lyrics Bənd 1 Sənsiz könlüm evi, inan, odlanarSən gəlməsən, qəlbim bir an odlanar Nəqərat Baxa-baxa yollaraAxtarıram səni mənBaxa-baxa yollaraAxtarıram səni mən Şirin sözüm, gəlmədinİki gözüm, gəlmədinŞirin sözüm, gəlmədinİki gözüm ey, gəlmədin Könül verib sevdiyimHarada qaldın, gəlmədin?Könül verib sevdiyimHarada qaldın, gəlmədin? Ah, ilk bahar gəldiDurnalar gəldiTəkcə …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Qurban Verərdim

Letra “Nadir Qafarzadə – Qurban Verərdim” Official Lyrics Bənd 1 Mənə bircə kəlmə can söyləsəydinO bircə kəlmənə min can verərdimÖmrünü, gününü dərd eyləsəydinÖmrümü, günümü dərman verərdimÖmrünü, gününü dərd eyləsəydinÖmrümü, günümü dərman verərdim Bənd 2 Bezdirdim mən səni sədaqətimləQaldım həsrətinlə, müsibətinləKönlümü alsaydın bu zülmətinləSənə bir günəşli cahan verərdimKönlümü alsaydın bu zülmətinləSənə bir günəşli cahan verərdim Nəqarət O çağlar necə də mənə haydılarKönlümə, …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Son Zəng (Məktəb Valsı)

Letra “Nadir Qafarzadə – Son Zəng (Məktəb Valsı)” Official Lyrics Bənd 1 Həftənin beş günü, düz on bir ilAldıq bu ocaqda orta təhsilİlk məktəb, ilk sınaq, imtahanlarYaşadıq burada xoşbəxt anlar İllər də quş kimi qanad çaldıO vaxtdan bu günə körpü saldıQayğısız uşaqlıq dövrü keçdiDostlarım hərəsi bir yol seçdi Nəqərat Məhəbbət dünyada gül-çiçək, …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Yalan

Letra “Nadir Qafarzadə – Yalan” Official Lyrics Bənd 1 Deyəsən, “Səni sevirəm” – deyirdin“Sənsiz danışıb-gülmürəm” – deyirdinDeyəsən, “Səni sevirəm” – deyirdin“Sənsiz danışıb-gülmürəm” – deyirdinDeyirdin: “Ayda üzünü görürəm”“Sirrimi yalnız səninlə bölürəm”“Səni bir gün görməsəm, ölürəm”Deyirdin: “Ayda üzünü görürəm”“Sirrimi yalnız səninlə bölürəm”“Səni bir gün görməsəm, ölürəm” Nəqərat Diz üstə çöküb ağlamağın yalanÖlüncə mənə bağlanmağın …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Qara-Qara Gözlü Yar

Letra “Nadir Qafarzadə – Qara-Qara Gözlü Yar” Official Lyrics Bənd 1 Əkdiyim çiçəklərin arasında bitəydinQara-qara gözlü yar, şirin-şirin sözlü yarBir yaz dönüb laləyə qapınızda bitəydimQara-qara gözlü yar, şirin-şirin sözlü yar Nəqərat Oyadaydım hər səhər şirin yuxudan səniUnuda bu bilməz, gülüm, bu ürək, bu can səniOyadaydım hər səhər şirin yuxudan səniAy qara-qara gözlü yar, şirin-şirin sözlü yarQara-qara …

Read More »

FERHAT 
AZ
 – Qucaqla Məni

Letra “FERHAT AZ – Qucaqla Məni” Official Lyrics Nəqərat Qucaqla məni, buraxma heç vaxtQırıqdır qəlbim, düzəlməz bir dəQucaqla məni, unudum dərdiBuraxma bir dəBuraxma heç vaxt Qucaqla məni, buraxma heç vaxtQırıqdır qəlbim, düzəlməz bir dəQucaqla məni, unudum dərdiBuraxma bir dəBuraxma heç vaxt Bənd 1 Yorğunam, həyat məni atır uçurumaBoşluqdayam, düşürəm sonsuzluğaSən de, necə …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Qaragilə

Letra “Nadir Qafarzadə – Qaragilə” Official Lyrics Bənd 1 Gəlmişəm otağınaOyadam səniQaragiləm, oyadam səni Nə gözəl xəlq eləmişYaradan səni, ay balamYaradan səni Götürüb mən qaçaramAradan səni, qaragiləmAradan səniGötürüb mən qaçaramAradan səni, qaragiləmAradan səni Nəqərat Qızılgül əsdi, səbrimi kəsdiQızılgül əsdi, səbrimi kəsdi Sil gözün yaşınıQaragiləm, ağlama bəsdi, ay balam Sil gözünün yaşınıQaragiləm, ağlama …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Sevgilim, Söyləmə Vəfasız Mənə

Letra “Nadir Qafarzadə – Sevgilim, Söyləmə Vəfasız Mənə” Official Lyrics Bənd 1 Sevgilim, söyləmə vəfasız mənə, mənəSevgilim, söyləmə vəfasız mənə, mənəMən ki, yad edirəm hər zaman, hər zaman səniMən ki, yad edirəm hər zaman, hər zaman səni Bənd 2 Qəlbimdə bircə an, qəlbimdə bircə anQopara bilməz, qopara bilməzQopara bilməz, qopara bilməzNə boran, …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Gəl Bizim Dağlara

Letra “Nadir Qafarzadə – Gəl Bizim Dağlara” Official Lyrics Bənd 1 Sən bizə təbiət oyananda gəlLalələr al rəngə boyananda gəlSevənlər ataraq qəmin daşınıGörüşüb sevinclə dayananda gəlGörüşüb sevinclə dayananda gəl Nəqərat Gəl bizim dağlara, gör nə gözəldirSeyr elə lövhəni çağlayıb getsinÜrəkdən kədəri qovaraq getsinBuradan ayrılanda çağlayıb getsinBuradan ayrılanda çağlayıb getsin Bənd 2 Bulaqlar …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Əzizlərim

Letra “Nadir Qafarzadə – Əzizlərim” Official Lyrics Bənd 1 Gözlərim hey yol çəkir, bir albom var qarşımdaÜrəyimdə intizar, xatirələr yaddaşımdaAğlamaq istəyirəm mən, quruyub göz yaşım daÇatarmı sizlərə səsim, ey mənim əzizlərim? Nəqərat Baxıram mən rəsmlərə, bir albom var qarşımdaNəyi, kimi mən itirdim belə cavan yaşımda?Nə qədər siz yaxın idiz, o qədər uzaqsınızBu …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Aləm Gözəl

Letra “Nadir Qafarzadə – Aləm Gözəl” Official Lyrics Bənd 1 Gözlərinə baxıramÜrəyim qanadlanırƏllərini tuturamSevgimiz alovlanır Sən ulduzlar nəğməsisənQəlbimin sarayındaÇaylar zümzüməsisənQanımda, damarımda Keçid Necə də gözəlSevib-sevilmək bu yer üzündəBirgə qorusaq sevgimiziMələklər ilə… Nəqərat Aləm gözəl, həyat gözəlSevənlərin gözlərindəSevən ürək xoşbəxtlikdənUçar göylərdə Aləm gözəl, həyat gözəlSevənlərin gözlərindəBu sevgimiz dastan olubGəzsin dillərdə Bənd 2 Sevdiyinin …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Demə Gedirəm

Letra “Nadir Qafarzadə – Demə Gedirəm” Official Lyrics Bənd 1 Sən mənim yanımda olanda ürək sevinir o anSən, sən mənim əlimi tutanda durur hər an, zaman Nəqərat Demə: “Gedirəm”, demə, de ki: “Qalıram”Danış sevgidən mənə, de ki: “Sevirəm yenə”Demə: “Gedirəm”, demə, de ki: “Səninəm”Demə: “Vaxtım az qalıb, çıxıb gedirəm” Bənd 2 Mən …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Bu Yaş Nədir

Letra “Nadir Qafarzadə – Bu Yaş Nədir” Official Lyrics Bənd 1 Sənin yaşın gəlib, gedər mənimlə tən bərabərGünlərimiz rəngbərəngdir həyatıntək, ömrün qədərSənin yaşın gəlib, gedər mənimlə tən bərabərGünlərimiz rəngbərəngdir həyatıntək, ömrün qədər Şirin sözlər az demişəm, qış olanda yaz demişəmGözlərimdə naz demişəm həyatıntək, ömrün qədərŞirin sözlər az demişəm, qış olanda yaz demişəmGözlərimdə …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Gəl Barışaq

Letra “Nadir Qafarzadə – Gəl Barışaq” Official Lyrics Bənd 1 Gözlərində yenə giley oxunduMən nə dedim ürəyinə toxundu?Bu adətdir, aralıqda söz olarGəl barışaq, niyə küsdün, niyə, yar?Bu adətdir, aralıqda söz olarGəl barışaq, niyə küsdün, niyə, yar? Ürəyimdə xatirələr oyandıKeçən günlər göz önündə dayandıBir olardı sevincimiz, dərdimizBir bölərdik sevinci biz, dərdi bizBir olardı …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Mənim Gülüm (Remix)

Letra “Nadir Qafarzadə – Mənim Gülüm (Remix)” Official Lyrics Bənd 1 Hər gün gülə-gülə, hər sevgini belə hər kəs yaşayıb gedərMən səndən uzaqda tənha gizləndim, yetərHər an bilə-bilə sənsiz heçəm, yenə susmaq hər şeydən betərGözlədim, gözlədim, amma sonunda yenə də kədər Nəqərat Ömrümə gəlsəydi mənim gülümHəsrətini çəkdim zülm-zülmHalımı bilsəydi, bir dəfə görsəydi“Sevirəm” …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Durnalar

Letra “Nadir Qafarzadə – Durnalar” Official Lyrics Bənd 1 Bir zaman havada qanad, qanad saxlayınSözüm vardır mənim sizə, durnalar, ay durnalarSözüm vardır mənim sizə, durnalar, ay durnalarQatarlaşıb nə diyardan gəlirsiniz, durnalar, ay durnalar?Bir xəbər versəniz bizə, durnalar, ay durnalarBir xəbər versəniz bizə, durnalar, ay durnalar Bənd 2 Xeyli vaxtdır, yarın, yarın fərağındayamPərvanətək …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Dəli Olaram

Letra “Nadir Qafarzadə – Dəli Olaram” Official Lyrics Bənd 1 Nə olsun, “Mən səni sevirəm” – dedimNə olsun, səninlə bəxtəvər idimNə olsun, göz-qaşın xoşuma gəlirSüzülən gözyaşın xoşuma gəlir İndi icazə ver, qoy çıxım, gedimİndi icazə ver, qoy çıxım, gedimBiraz da saxlasan, dəli olaramİndi icazə ver, qoy çıxım, gedimBiraz da saxlasan, dəli olaramİndi …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Səninəm

Letra “Nadir Qafarzadə – Səninəm” Official Lyrics Bənd 1 Bu sevginin dadını bilmədik ki, bilmədik kiBir doyunca ağlayıb gülmədik ki, gülmədik kiEşq yolunda can verib ölmədik ki, ölmədik kiNə sevdik səninlə…? Bu sevginin dadını bilmədik kiBir doyunca ağlayıb gülmədik kiEşq yolunda can verib ölmədik kiNə sevdik səninlə…? Nəqərat Səninəm, mən sənin, olsam …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Elə Qorxuram Təklikdən

Letra “Nadir Qafarzadə – Elə Qorxuram Təklikdən” Official Lyrics Bənd 1 Yenə hüzn, gülür üzümAmma ürəyimdə heç yoxdur dözümO ağlayır damla-damlaDüşür gözyaşlarım, gəl indi anla Nəqərat Elə qorxuram təklikdənElə donuram təklikdəBir ömür olsa yenidənQayıdardım ona mən Elə qorxuram təklikdənElə donuram təklikdəBir ömür olsa yenidənQayıdardım Bənd 2 Payız kimi solar könlümBir sərsəri küləkdir …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Səni Gözləyirəm

Letra “Nadir Qafarzadə – Səni Gözləyirəm” Official Lyrics Bənd 1 Ümidlə baxaram sən gələn yolaGəl, qoyma gözlərim həsrətdən dolaHəmdəmim bir dəniz, bir sahil olaSəni gözləyirəm, səni, haradasan?Həmdəmim bir dəniz, bir sahil olaSəni gözləyirəm, səni, haradasan? Nəqərat Sən gəldin ömrümə şirin pay kimiİsitdin könlümü günəş, ay kimiİndidə kükrəyən dəli çay kimiSəni gözləyirəm, səni, haradasan?Səni gözləyirəm, səni, haradasan? …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Çox Gözəldir

Letra “Nadir Qafarzadə – Çox Gözəldir” Official Lyrics Bənd 1 Onu gördüm, ürəyim dilə gəldiOnu sevmək ah, necə də gözəldirÜzünü gizlət, qara gözlümGörməsin bir kəs səni, mələk gözlümGizli-gizli gözlərimə hurilər kimi baxdı yenə o Nəqərat Çox gözəl, gözəl, gözəldirBu gözəllik öldürəcək məniSevgimiz bax yenə gözə gəldiBir üzərlik yax ki, nəzərdir Çox gözəl, …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Yoxsan Yanımda

Letra “Nadir Qafarzadə – Yoxsan Yanımda” Official Lyrics Bənd 1 Göylər həzin nəğmə çalır, yenə həsrət var canımdaBulud aya meyil salır, bircə sən yoxsan yanımdaKülək yenə oyun qurur kədərli bir anımdaYağış yenə yağıb, durur, sən yoxsan yanımdaKülək yenə oyun qurur kədərli bir anımdaYağış yenə yağıb, durur, sən yoxsan yanımda Bənd 2 Hər …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Sən Olmuşam

Letra “Nadir Qafarzadə – Sən Olmuşam” Official Lyrics Bənd 1 Sən coşqun dənizsən, yoxsa bir ada?Sən şirin nəğməsən, yoxsa bir səda?Odur ki, sirlərlə dolu dünyadaTək sənin sirrini bilən olmuşamSənin gülüşünə dönən olmuşam Sevinən, gülən mən olmuşamSirrini bilən mən olmuşamMən olmuşam… Sevinən, gülən mən olmuşamSirrini bilən mən olmuşamMən olmuşam, ay yarım, mən olmuşam Bənd 2 Qönçələr günəşə açılır …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Sevgi Mahnısı

Letra “Nadir Qafarzadə – Sevgi Mahnısı” Official Lyrics Bənd 1 Keçdiyim bütün yollarQəlbindən keçib gedirGözlərin bu dünyayaSevilməyi öyrədir Kipriklərinlə qorunSaçlarınla yaşın, yarAmandır, yar, baxışlarGözəlliyin daşınar Nəqərat Ürəyimi atsam daÖz sevgimi atmaramÜrəyimi atsam daÖz sevgimi atmaram Sənə olan eşqimiSənə də alçaltmaramSənə olan eşqimiSənə də alçaltmaram Bənd 2 Mehriban gülüşünləNərgizlər yaranıbdırMehriban baxışınlaDalğalar daranıbdır Kipriklərinlə qorunSaçlarınla yaşın, yarAmandır, …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Yavaş Yeri

Letra “Nadir Qafarzadə – Yavaş Yeri” Official Lyrics Bənd 1 Axşam oldu, gəl bizəHörüklərini tök bizəGəlməsən, de, neylərəm?Axşam oldu, gəl bizəHörüklərini tök bizəGəlməsən, de, neylərəm? Keçid Nə qədər bəzənmisən?Gözəlim, birdənəsənXoşdur mənə, sən naz etsən Nə qədər bəzənmisən?Gözəlim, birdənəsənXoşdur mənə, sən naz etsən Gözəlim, gözlərinin qarası min canlar alırMəni o naz baxışın, xoş …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Zəng Çatmır

Letra “Nadir Qafarzadə – Zəng Çatmır” Official Lyrics Giriş Bu nömrəyə zəng çatmırTelefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaricindədirXahiş edirik, bir az sonra zəng edəsiniz Bənd 1 Gündüz-axşam ağlımdasan sənSən də axtar bir məni hərdənGündüz-axşam ağlımdasan sənSən də axtar bir məni hərdənHeç olmasa bir cavab verZəng edəndə mən Nəqərat Bu nömrəyə …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Ana Laylası

Letra “Nadir Qafarzadə – Ana Laylası” Official Lyrics Bənd 1 Bu yaşımda möhtacam sənə, anamBaşıma sığal çək, sığal çək, anamBu yaşımda möhtacam sənə, anamBaşıma sığal çək, sığal çək, anam Qısılım köksünə bir körpə kimi, anamMənə laylay denən, laylay de, anamAnam, anam…Qısılım köksünə bir körpə kimi, anamMənə laylay denən, laylay de, anam Nəqərat …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Yalan Demirəm

Letra “Nadir Qafarzadə – Yalan Demirəm” Official Lyrics Bənd 1 Bir gün ayrılıq qapımı döysə dəSevdiyim qədər unuda bilmədimMən qürurumun əsiri olmuşamOna görə geriyə qayıda bilmədimMən qürurumun əsiri olmuşamOna görə geriyə qayıda bilmədim Nəqərat Gözləsəm də mən, gələr bu gün, dünənİllər ötdü, sən gəlmədin…Gəzirəm gecələr, darıxır küçələrBu şəhərdə ayrılıqlar görünmür gözəMən yalan …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Bilən Yoxdur

Letra “Nadir Qafarzadə – Bilən Yoxdur” Official Lyrics Bənd 1 Bu qatarın adı yoxmuş, sən deməHeç bilmirəm, mənzil başı haradır?Küləkləri mən geymişəm əyniməSaçlarımı səhər yeli daradı Heyrət etdim, dünyanın çox köçünəHər gün düşdüm min qovağın içinəSənin yolun sakitliyin içinəAh, mənim yolum tufanadır, qaradır Nəqərat Bu yaşımda hər dinən saz saz deyilHər qış …

Read More »

Nadir Qafarzadə – Ana, Laylamı De

Letra “Nadir Qafarzadə – Ana, Laylamı De” Official Lyrics Bənd 1 O illərdən keçib illərBağçamızda soldu güllərTelimizdə gəzsin əllərAna, mənim laylamı de Bənd 2 Ürəyindən nələr keçsəNə istərsən məndən istəBaşımı qoyum dizin üstəAna, mənim laylamı de Nəqərat Darıxmışam sənin üçünTükənməsin bir gün gücünMən ölərəm sənin üçünAna, mənim laylamı de Bir layla de, …

Read More »