MON – DO YOU WANNA DIE

Lyrics, Letras da Musica
Khi còn bé, tao lại muốn trở thành người lớn ey
Khi đã lớn tao lại muốn trở về hồi bé ey
Có quá nhiều chuyện đang chèn ép vào đầu tao
Nếu kết liễu cuộc đời chỉ bằng 1 cú cúp cầu giao

Ver 1

Tao đi ngược lại với số đông tao tự hào điều đó
1234 năm,,, vẫn đi ngược chiều gió
Sống là sống cho mình, không phải cho người ta
Tao đã sống như thế…mặc kệ 5 điều dạy người cha

Muốn là làm, mặc kệ đời không ai có thể làm khó dễ mà can ngăn
Bực…Tức và ức , về cả tối là thức, chán ngắt nhức nhói bọc gói cả trong gan thận
Cố phải chạy, vì tao biết đoạn đường phía trước vẫn còn nhiều khốn khó và trông gai
Và… và tao biết thành công từ bàn tay, từ nghị lực. lúc đó tao là Mon chứ không ai

Ver 2

Đối với rap đã gọi là đam mê thì không thể nào nản
Tao vượt qua tất cả … hater…đéo phải là rào cản
Lời ra tiếng vào là chủ ý gông xích khi mà thứ tao làm còn nhiều người không thích
Và những chuyện tao trãi qua đường không rải hoa và tao chính xác là người mày muốn công kích
On da mic
Do you wanna die?
On da mic
Do you wanna die?
On da mic
Do you wanna die?
Kill my vibe
Do you wanna die?
Trước mặt luôn ra vẽ làm thân nhưng bản chất của chó cầm dao đâm sau lưng và
Muốn làm tao gục ngã thì thật là khó đó chó điều đó đéo xảy ra đâu cưng
Đéo phải người công chúng, đéo làm điều không đúng, không thích nghỉ mông lung, đưa rap không trung, có homboi cùng tao, xuất phát từ vùng cao, tuy tao vào cùng nhưng sao hào hùng, so đến bây giờ / cho đến hater tụi nó phải sùng tao.
On da mic
Do you wanna die?
On da mic
Do you wanna die?
On da mic
Do you wanna die?
Kill my vibe.

%d blogueiros gostam disto: