Godford – Say My Name

Say My Name Lyrics
Godford – Say My Name Lyrics letras

(Please say my name)
Say my name
Only wanna stay
(Please say my name)
Say my name
I hope you understand
Say my name
Only wanna stay
Say my name
I hope you understand
(Please say my name)
Say my name
Only wanna stay
(Please say my name)
Say my name
I hope you understand

Say my name
Say my name
Say my name
I hope you understand

Say my name
Say my name
Say my name
I hope you understand

(Please say my name)
(Please say my name)
(Please say my, please say my, please my name)
(Please say my, please say my, please my name)
Say my name
Only wanna stay
Say my name
I hope you understand
(Please say my name)
Say my name
Say my name
Say my name
Only wanna stay

(Please say my, please say my, please my name)
(Please say my, please say my, please my name)
(Please say my, please say my, please my name)
(Please say my, please say my, please my name)

Godford

%d blogueiros gostam disto: