Israeli Music

Malca Baya – מלכה באיה – Hai Lo Belahatz – חי לא בלחץ

Letra “Malca Baya – מלכה באיה – Hai Lo Belahatz – חי לא בלחץ” Official Lyrics [פזמון]חי לא בלחץ, חי לא בלחץחי לא בלחץ, חי לא בלחץחי לא בלחץ, חי לא בלחץחי לא בלחץ, חי לא בלחץ [‘בית א]זה רק הולך ומסתבך, הזמנים משתנים מהראיפה הנחמה באמצע המירוץ של החיים, …

Read More »

Malca Baya – מלכה באיה – Kama Cham – כמה חם

Letra “Malca Baya – מלכה באיה – Kama Cham – כמה חם” Official Lyrics [‘בית א]קיץ בא ושוב זה חםבואי ונברח ליםרק אני ואת, הים והשמיים [‘בית ב]קיץ בא ושוב זה חםבואי נשאר ביםשם בתוך החול, הכי קרוב למים [פזמון]נעים לרבוץ בחול איתךכמה חם, אני אוהב אותךוהים הזה כולו שלך …

Read More »

Anna Zak – אנה זק – Lech Lishon – לך לישון

Letra “Anna Zak – אנה זק – Lech Lishon – לך לישון” Official Lyrics [פתיח] [‘בית א]מישהו פה נזכר קצת מאוחרוזה לא אני, זה לא בשבילימשהו פה יצא קצת מכוערכן, וזה לא אני, זה לא בשבילי [גשר]פחות אחד, יותר נחמדלחזור לבד הביתהזה לא מסובך, רק אל תשלחלי הודעות בלילה (לילה) …

Read More »

Tunaman Jones – טונהמן ג'ונס – Rockstar – רוקסטאר

Letra “Tunaman Jones – טונהמן ג'ונס – Rockstar – רוקסטאר” Official Lyrics [וורס א’: טונה]אתה המלך, פורץ דרך, כאן שורד מי שמביסואם תכניס ברך, תהיה כוכב מבוקשמלוטש, כל מה שה-עם דרשברוך הבא לעולם החדשכאן התוכן רלוונטי, בערך כמו הדיסקטיםכאן זיוף חוגג כמו בריטני ספירס, רק בלי האפקטיםאז בנות תראו ביקיני, בנים תשחיזו חרבכל אחד …

Read More »

Nurit Galron – נורית גלרון – Yesh Li Sympatia – יש לי סימפטיה Lyrics

Letra “Nurit Galron – נורית גלרון – Yesh Li Sympatia – יש לי סימפטיה Lyrics” Official Lyrics [פתיחה] [בית ראשון]יש לי סימפטיהלאמנות קונספטואלית בתל אביבעיר בלי קונספציה, טיח נופלתריס מתייפח, אוטובוס מת יש לי סימפטיהלאנשים שמתאמצים בתל אביביש לי סימפטיה, יש לי סימפטיהיש לי סימפטיהלאנשים שמתעקשים בתל אביביש לי סימפטיהלאנשים …

Read More »

Guy Mazig – גיא מזיג – Shir Halofi – שיר חלופי

Letra “Guy Mazig – גיא מזיג – Shir Halofi – שיר חלופי” Official Lyrics ‘בית א זה שיר חלופיהיו עניינים של זכויות יוצריםצריך לשלם ים כסףכדי לשים פה את השיר המקורי ‘בית ב השיר המקורי פה היה מצוין“אם תראו את הפרק באתר של “כאןתראו שזה שיר חבל על הזמןלא שהשיר הזה רעהוא …

Read More »

Guy Mazig – גיא מזיג – Kol Ma Shehetzharti – כל מה שהצהרתי

Letra “Guy Mazig – גיא מזיג – Kol Ma Shehetzharti – כל מה שהצהרתי” Official Lyrics ‘בית א אם קשה לך, ילדהובחיים יש תקלותאני תמיד אמצאאישור להקלות ‘בית ב תני לכתוב את מיקודאת השם של ההוריםלמלכה כמוך, וואלק, מגיע החזרים ‘בית ג וכמו בתיאום מס, אם זה עוזר (אם זה עוזר)אני אהיה …

Read More »

Guy Mazig – גיא מזיג – Ahava Asura – אהבה אסורה

Letra “Guy Mazig – גיא מזיג – Ahava Asura – אהבה אסורה” Official Lyrics ‘בית א החיים שלי, נשמה שלי, ילדהאני בא אלייך כשכולם חושבים שאני בעבודהומתחבק איתך ומתנחם אצלךשם בדירה שלך, שהיא כולה על שמך ‘בית ב אהבה שלי, יפה כמו גלויהיקרה לי כמו המס על דירה שנייהאני חולם על איך …

Read More »

Guy Mazig – גיא מזיג – Shuma Shel Hen – שומה של חן

Letra “Guy Mazig – גיא מזיג – Shuma Shel Hen – שומה של חן” Official Lyrics ‘בית א פקיד שומה טבריהשמונה עד אחתפקיד שומה רמלהגם עד אחתפקיד שומה עכושמונה עד שלושאבל ביום של לריסה, זה עד אחת ‘בית ב והשומה מצפת, שומה מצפתמשמונה וחצי, ועד אחתויש לה סוכן, שם גיסה ולכןתמיד בשבילי …

Read More »

Guy Mazig – גיא מזיג – Ish HaRav Kav – איש הרב קו

Letra “Guy Mazig – גיא מזיג – Ish HaRav Kav – איש הרב קו” Official Lyrics ‘בית א יש גיבור אחד בעירשעושה מה שכולנו רוציםמול קורקינט, אופניים והוברבורדאיש הרב קו שומר על הרחובות נקיים פזמון איש הרב קו (כן, כן, כן, כן!)איש הרב קו (תהרוג אותם!)איש הרב קו (כן, כן, …

Read More »