king Monada – Ase Moruti

Ase Moruti – king Monada Lyrics Letra:
Makwela makwela

Makwela makwela

Monada hey

Mack Eazebizo

[verse 1]

Ke khumane di

Number phone tsa

Bopapeka gare

Founo ya mosadi

Waka mmm

Ke khumane di

Number phone tsa

Bopapeka gare

Founo ya mosadi

Waka mmm

Ke khumane di

Number phone tsa

Bopapeka gare

Founo ya mosadi

Waka mmm aeye

Nna kebe nkha zebe

Gore bathu bawe ba

Zebana aeye mm [x2]

Ke khumane di

Number phone tsa

Bopapeka gare

Founo ya mosadi

Waka mmm aa

[chorus]

Ebile okare nkaeba ba

Founa bae

Khephikareng [x2]

Araba ke odwe,, hello

hello hello hello hello

Ke moruti, Ase

Moruti..Ema ke ape

Ka phone

hello hello hello hello

hello

Ke Dr Mathebula.. Ase

Dr Mathebula

Why okha ntshephe

Kea go tshepha

Ke moruti ase moruti

Kere moruti araba re

odwe..

hello hello hello hello

Ke moruti, Ase Moruti

Ema ke ape ka phone

[verse2]

Mogatsaka o kwatile

yah

Kgane babe o kwata

So ke kwata ka

Maadha

Theosa moya

Mogatsaka..okay

Ere bjale keo botse

Nnete,, mpotse

Mogatsaka

Wa gopola ka

Sunday [yah] ekea ka

Genu [yah] ra hlakana

Le bo papago [okay]

Ba nkoppetse di

Number,, oba file di number

Akabafa di number

Oba file di number

Akabafa di number

Oba file eng

ke dgo bafa eng

Ena ke mang a

Founang.. babe lenna

Ake zebe

Oba file.. aka bafa [x5]

Oba file di number

Aaa nna Ankhao gopola

Nna za mokgwo nkase

khone xem

Ene bare enkheo wena

o tima mabone

Ke no odwa ngwana

Frogo are ke bone

bokoko

Ba mfile di danone

bare zamo

[chorus]

Ebile okare nkaeba ba

Founa bae

Khephikareng [x2]

Araba ke odwe,, hello

hello hello hello hello

Ke moruti ase moruti

Ema ke ape ka phone

hello hello hello hello

hello hello hello hello

Ke Dr Mathebula

Ase

Dr Mathebula

Mara babe voice kea

zeba

Why okha ntshephe

Kea go tshepha

Kea moruti

ase moruti

Kere moruti araba re odwe

hello hello hello hello

Ke moruti ase moruti

Ema ke ape ka phone

%d blogueiros gostam disto: