Noise

Moreru – Kumamoto

Letra “Moreru – Kumamoto” Official Lyrics Japanese 溶けうる夏の羽虫のようあまりに臭い私を見てる 君がくれた白い花が黒くなるまで口に放っておく 溶ける 解ける とける cujBpY 溶けうる夏の羽虫のようあまりに臭い私を見てる 死んでしまおう Romanized Tokeuru natsu noHamushi no yōAmarini kusaiWatashi o miteru Kun ga kureta shiroi hana gaKuroku naru made kuchi ni hanatteoku Tokeru tokeru tokeru Tokeuru natsu noHamushi no yōAmarini kusaiWatashi o miteru Shindeshimaō

Read More »