Pest X Rydey – Koavareh

Pest X Rydey – Koavareh Lyrics Letra:

Chorus : Pest & Rydey] farivamun thi balani mami loagandehge
alhi thaakah salhi ebahuri dho vareh
adhi hiy bali vegen nuve roa vareh
mi adhi boandheni koarehge koavareh

farivamun thi balani mami loagandehge
alhi thakaa salhi ebahuri dho vareh
adhi hiy bali vegen nuve roa vareh
mi adhi boandheni koarehge koavareh

[verse : Pest] kon, thaakun he ma aiy
naaha, ahaabe konthaakah he ma maa baarah mi dhany
boa kaala ma liyany
aha, ma laanan fan viyaahen viye haa shaviyany
mathy
kae meehakah vure maa mathy
maky
makee ehcheh kae men thi kiyany
ma vaanan mathy
mathi vaanan mamy
meege iyye aai miadhaai maadhan mamy
manehthaa kiyaa manje lavathah najis
veema, eh thaaku eh raagu mavarah nice
maadhan gady dhaane maadhan ais
manje dhaan dhen fathin vaandhen fathis
is, ufulaalaafa bunyey
dhaany maves hama kalaa dhaa magunney
maa reethi vee lhen gathaa raagakunney
nukiyabe munjey
mabuni…

[Bridge : Pest & Rydey] farivamun thi balani mami loagandehge
alhi thakaa salhi ebahuri dho vareh
adhi hiy bali vegen nuve roa vareh
mi adhi boandheni koarehge koavareh

farivamun thi balani mami loagandehge
alhi thaakah salhi ebahuri dho vareh
adhi hiy bali vegen nuve roa vareh
mi adhi boandheni koarehge koavareh

[verse : Rydey] pestu hedhi hasha naara
dhevana fanah
mikamuge tharaha alha
sharaha fana
nudhiya kamun hamalatha
e dharajayah
kuramun adhi hamavazan
ma dhara hana
dhaalah gathaalan
balaathah balaa
laanan bahaa maana
raagah bahaa
haavaa kamah vaa
dhaa vaa than ahaanan
ma dhaanan araa thaana
vaarah hadhaa
manje adhi reykah nulaa
nethe beykaaru vaa-haka dheke
nunidhaa heylaa indhe reygandugaa
hiyani hen gaathuga
hureve baa nuvaa
iru ali kameh libeyne thee e dhey kamugaa
bala e dho maves
fadha ve noakareh
eki meehun mashah eba goava hoadhaeh
giraafa soalha lhen thikeh dhinas boala ey
mi adhi boandheni koarehge koavareh

[Chorus : Pest & Rydey] farivamun thi balani mami loagandehge
alhi thaakah salhi ebahuri dho vareh
adhi hiy bali vegen nuve roa vareh
mi adhi boandheni koarehge koavareh

farivamun thi balani mami loagandehge
alhi thakaa salhi ebahuri dho vareh
adhi hiy bali vegen nuve roa vareh
mi adhi boandheni koarehge koavareh

Pest
Internacional

%d blogueiros gostam disto: