SCRUBB – ลึกลึก (Deep)

SCRUBB – ลึกลึก (Deep) Lyrics, Letra:
ลึกลึก ในใจ ก็รู้กันดี
ทุกๆนาที อาจจะมีเรื่องราว
ที่ฉันและเธอ ต้องพบและเจอ
วันคืนหมุนไป แต่เรายังใกล้กัน

หา ในทุกความรู้สึก ส่วนลึก ในความคุ้นเคย
ที่ยังคงล่องลอยวนอยู่ อยากจะค้นจนเจอ

คงเป็นเพราะเวลาที่เราได้ เจอกัน
หรือเพราะอารมณ์ที่ทำให้ใจฉันสั่น
ภาพเดิมเดิมชัดเจน
และเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผูกพัน
อย่างน้อยก็มี เธอข้างกาย ฉันเข้าใจ
ไม่ต้องไปสนอะไร (ไม่ว่านานเท่าไร)
แค่มีเธอและฉันอยู่
Letra lyrics lyric letras versuri musiek lirieke tekstet paroles

Si prega di attivare i Javascript! / Please turn on Javascript!

Javaskripta ko calu karem! / Bitte schalten Sie Javascript!

S'il vous plaît activer Javascript! / Por favor, active Javascript!

Qing dakai JavaScript! / Qing dakai JavaScript!

Пожалуйста включите JavaScript! / Silakan aktifkan Javascript!
%d blogueiros gostam disto: