Sega Ar Pwa – Sky To Be

Sega Ar Pwa – Sky To Be Lyrics Letra:

Refrain x 2
Sega pa kpav envi compose ….
fode kitsoz vecu kan ravan bate raconte samem fer sega gagne pwa

wape tap lame dan mo maler wadir mo maler p fer ou boner
kan ou dir bonswar mo pa repon ou dir moi mo fier ou gagne pou encoler
zot dir dan cartier nou tou fami zot dir dan lendroit nou tou solider
dan mo lapriere c ou boner pa compren kifer ou souhait mo maler
ti madam aret prier mo maler si ou mari pa la c pa mo erer li fine met li dan la galer li bizin asime zordi mwesi dan mo la vi mo fine kone maler mo fine gagn la sance coriz mo errer mo p kit lari mo soizir viv r mo fami
ti madam aret prier mo maler si ou mari pa la c pa mo errer li fine met li dan la galer li bizin asime zordi mwesi dan mo lavi mo fine kone maler mo fine gagn la sance koriz mo erer mo p kit lari mone soizir viv r mo fami

Refrain

Mo sega poizon koz li ena pwa li fer gagn frison vine a pwa a pwa
mem si ou vekse pa kpav enpes ou danse x 2
wape tap lame dan mo maler fode pa mo maler li fer ou boner dan mo laprier c ou boner mo pa compren kifer ou swet mo maler
ti madam aret prier mo maler
pran ou letan fer impe laprier diman bondie ki ou mari vini taler
ti madam aret prier mo maler pran ou letan fer impe la prier diman bondie ki ou mari vini taler

Refrain

Sega Ar Pwa – Sky To Be

%d blogueiros gostam disto: