Sjava – Umcebo

Umcebo Lyrics
Sjava – Umcebo Lyrics

Chorus
Webaba mabecela kuwe
Bacela amandla bacel’umcebo
Mina ngcel’ uthando nenhlakanipho, mhhh

Verse 1
Ngith’ umcebo wemali endodeni
Engenalo uthando udala umona, nenzondo
Kugcina kuphuma imphefumulo
Ay’ngozi amandla asezandleni zendodeni engenayo inhlakanipho
Sebenzisa ngendlel’ewrong
Kugcina kuphuma imphefumulo

Verse 2
Ngicela isibusiso engiyophila naso ingunaphakade
Ngoba lokhu kwasemhlabeni ngeke ngihambe nakho kuyasala
Ayipheleli ekufeni impilo ayipheleli еmgodini, weh
Ungakhohlwa ukuthi usazoba idlozi emdenini wakho
Baba ngicеla inhliziyo eyamukelayo
Ngizokwazi ukbhekana nezimo ez’ngehlelayo

Chorus
Webaba mabecela kuwe
Bacela amandla bacel’umcebo
Mina ngcel’ uthando nenhlakanipho, mhhh Webaba mabecela kuwe
Bacela amandla bacel’umcebo
Mina ngcel’ uthando nenhlakanipho, mhhh

Verse 3
Ngith’ umcebo wemali endodeni
Engenalo uthando udala umona, nenzondo
Kugcina kuphuma imphefumulo
Ay’ngozi amandla asezandleni zendodeni engenayo inhlakanipho
Sebenzisa ngendlel’ewrong
Kugcina kuphuma imphefumulo

Sjava

%d blogueiros gostam disto: