SRIRAJAH ROCKERS – ดงกัญชาบาน

Lyrics, Letra: ดงกัญชาบาน – SRIRAJAH ROCKERS
ดงกัญชาบานแล้ว น้อมวันรับอรุณใหม่
เธอไม่ต้องสงสัย ใช้กัญรักษาเยียวยา
ประเทศไทยสร้างสรรค์ พร้อมกัญ ล้วนเห็นคุณค่า
เมื่อเราFreeกัญชา เมื่อเรามีปัญญา

เป็นหมื่นเป็นพันปีแล้ว
โลกมีอารยะกัญชา(La la la)
ไม่ว่าจะเป็นอาหารทั้งกายและใจ
และทำให้โลกของเรา นั้นยังคงเคลื่อนไหว
ผลิตภัณฑ์นานาธุรกิจโตไว
เมื่อบ้านเรามีสมุนไพร ที่ทันสมัย

ดงกัญชาบานแล้ว น้อมวันรับอรุณใหม่
เธอไม่ต้องสงสัย ใช้กัญรักษาเยียวยา
ประเทศไทยสุขสันต์ พร้อมกัญ ล้วนเห็นคุณค่า
เมื่อเราFreeกัญชา เมื่อเรามีปัญญา

เมื่อเป็น เพียงเกมส์กฏหมาย
ตกเป็นจำเลยข้อหาเมายา
อยากให้เธอลองตรอง มองดูข้อดี
ไม่เคยได้ต่อย ได้ตี ยิงใครทั้งนั้น
ทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง ในสังคมตีบตัน
จึงอยากให้มันเป็นจริง ไม่ใช่แค่เพียงฝัน

ดาดาดง ดาดาดง ดาดาดงกัญชาบาน
ผลผลิตมรกต ที่โลกนั้นกล่าวขาน
ดาดาดง ดาดาดง ดาดาดงกัญชาบาน
ไม่มีผิดเหรียญทองThai Stickในตำนาน

Si prega di attivare i Javascript! / Please turn on Javascript!

Javaskripta ko calu karem! / Bitte schalten Sie Javascript!

S'il vous plaît activer Javascript! / Por favor, active Javascript!

Qing dakai JavaScript! / Qing dakai JavaScript!

Пожалуйста включите JavaScript! / Silakan aktifkan Javascript!
%d blogueiros gostam disto: