Suboi – Sài Gòn

Suboi – Sài Gòn Lyrics Letra:
Ai đi, đi về nơi đây
Ôm chặt hai tay
Gia đình con đây
Nhớ hoài

Tôi nhớ hình ảnh chiều mưa,
Gánh bánh dừa núp trong một buồng điện thoại không cửa
Tôi thương Sài Gòn nhiều hơn nữa
Rồi tôi nhớ một câu chuyện xưa,
Ba tôi kể trong những lần quay quần cơm bữa
Tôi thương Sài Gòn, thương Sài Gòn

%d blogueiros gostam disto: