Unozondida Here? – Brian Nhira

Unozondida Here? – Brian Nhira Lyrics Letra:
Verse:
ko ndikasazotaura
ko ndikasazodya
ko ndikaremara
Unozondida here?

Verse:
kana ndikarwara
Ndichikunonotsa
ndika-kona kukumirira
Unozondida here?

Chorus:
Munguva dzakaoma
Hupenyu hwarema
Zvese zvatajaira zvayenda
kunze kwa kwidibira
ndangariro dzapera
Unozondida here?
Unozondida here?

Verse:
ko ndikava chinetso
Ndichikugumbura
pasina chakanaka
Unozondida here?

Verse:
dai ndaiziva remangwana
iyi ivimbiso yandisingakwanise
muzvakanaka ne zvakaipa
Ngatichengete rudo rwedu

Chorus:
Munguva dzakaoma​
Hupenyu hwarema
Zvese zvatajaira zvayenda
kunze kwa kwidibira
ndangariro dza-pera
Unozondida here?
Unozondida here?

Bridge:
Dai ndai taurazve
Ndaikurangaridza
Patakatanga kupinda murudo
Takanga tiri vadiki
Rudo rwakasimba
Ndangariro dzehusiku dzinounza kukufunga

Chorus:
Munguva dzakaoma
Hupenyu hwarema
Zvese zvatajaira zvayenda
kunze kwakwidibira
ndangariro dzapera
Unozondida here?
Unozondida here?

Letra lyrics lyric letras versuri musiek lirieke tekstet paroles

%d blogueiros gostam disto: