Trap

XXXPERT — QASHIN-GOZUN

XXXPERT — QASHIN-GOZUN

QASHIN-GOZUN – XXXPERT Lyrics, Letra: Qaşın gözün də bu kainatın əsəri Qoca ağ atım başa vuracaq neçə zorlu səfəri Ya da hansı canlı gətirəcək sonra zəfər xəbəri Yolunu kainatın öbür ucuna tutan ərmişlər Gediş sənə vərdişdi Məni bilir Zərdüştdə Səni sevir hər gic Yolunu cəhəmməmin qapısına salan alimlər Nə qədər zalimsə O qədər salimdir …

Read More »

NGC Borges – UOL (Letra)

NGC Borges – UOL (Letra)

UOL – NGC Borges Lyrics, Letra: Intro E no final de tudo nós nem liga pra mídia Cria que é cria só pensa em dinheiro Mas se o dinheiro tá na mídia nós vai entrar dentro dela e acabar com tudo, se ligou? Hahahahaha, Borges Refrão Do rádio passando a visão da Cinco Playboy …

Read More »

The Kid LAROI – Addison Rae

The Kid LAROI – Addison Rae

Addison Rae – The Kid LAROI Lyrics, Letra: Chorus I need a bad bitch (Okay), uh (Ooh-ooh) Addison Rae, lil’ shawty the baddest (Yeah), yeah And she got away, lil’ shawty a savage (Yeah), yeah (She did) Lil’ shawty don’t play, I need a bad bitch (Uh-huh) I need me some bad shit, Addison …

Read More »

Tyga & Curtis Roach – Bored in The House

Tyga & Curtis Roach – Bored in The House

Bored in The House – Tyga & Curtis Roach Lyrics, Letra: Okay, I’m bored in the house and I’m in the house bored (bored) Bored in the house and I’m in the house bored (bored) Bored in the muhfuckin’ in the house bored And I’m bored in the muhfuckin’ in …

Read More »

Pauline Herr – Ghost

Pauline Herr – Ghost

Ghost – Pauline Herr Lyrics, Letra: Maybe I’m better off alone Don’t need somebody to call my own Do just fine here on my own I’m losing touch with reality Maybe I’m better off alone Your ghost is following me all the way home I cannot believe that I gave up on you Yeah, …

Read More »

In This Moment – Mother

In This Moment – Mother

Mother – In This Moment Lyrics, Letra: Mother forgive us for our sins, for we know not what we do Mother I am right outside your door Mother I am screaming no more And nothing No, nothing can tear me away We’ve been fighting for so long, for so long …

Read More »

Comethazine – Pitbull

Comethazine – Pitbull

Pitbull – Comethazine Lyrics, Letra: Intro Grow up, nigga Blind to the bullshit, mmm, yeah Blind to the bullshit (I can’t see y’all, I can’t see y’all) (Booty so big when it shake, it’s an earthquake, shake the world make a tree fall) Yeah, ayy Chorus Blind to the bullshit, I can’t see y’all I certainly wouldn’t want to …

Read More »

Comethazine – Moma’s Glizzy

Comethazine – Moma’s Glizzy

Moma’s Glizzy – Comethazine Lyrics, Letra: Chorus Bought my mama a glizzy and showed her how to use it, mmm I told you I’m busy, so countin’ some cash I’m probably doin’ Booty and titty implants, all my bitches use it, mmm Let the maid clean up the mess so I don’t gotta do it, mmm Niggas be thirsty, …

Read More »

Comethazine – Ambitions

Comethazine – Ambitions

Ambitions – Comethazine Lyrics, Letra: Chorus I used to listen to rap on my iPod I had a vision since then, I swear I saw it I had ambitions to trap but the law saw it Bail was set at 50 racks, trust me I bought it Ever since that I just rap, no …

Read More »

Comethazine – Blu Ray

Comethazine – Blu Ray

Blu Ray – Comethazine Lyrics, Letra: Intro Mmm, mmm, mmm, mmm, mmm Toom on the beat fool! mmm, mmm, mmm D-D-Div don’t do it to em’ mmm, mmm, mmm Mmm, yeah, Comethazine in this bitch and I’m piped the fuck up Mmm, mmm, yeah Chorus Ayy, it rained in LA and it fucked up …

Read More »