Letra Shigeru Umebayashi – Beauty Song (Jia Ren Qu)

Beauty Song (Jia Ren Qu) – Shigeru Umebayashi Lyrics, Letra:

Běifāng yǒu jiārén
Juéshì ér dúlì
Yī gù qing rén chéng
Zài gù qing rén guó
Níng bùzhī qīngchéng yǔ qīng guó
Jiārén nán zài de

%d blogueiros gostam disto: